Central Europe

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Nadnárodní spolupráce ve Střední Evropě je katalyzátorem implementace inteligentních řešení, která přinášejí odpovědi na regionální výzvy v oblasti inovací, nízkouhlíkové ekonomiky, životního prostředí, kultury a dopravy. Buduje regionální kapacity s využitím integrovaného přístupu, který zapojuje a koordinuje aktéry na všech úrovních správy.

Priority financování

Program se bude soustředit na čtyři hlavní priority:

 • spolupráce v oblasti inovací za účelem zvýšení konkurenceschopnost Střední Evropy,
 • spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě,
 • spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě,
 • spolupráce v oblasti dopravy s cílem zlepšit propojení Střední Evropy.

Očekávané dopady

 • zlepšení udržitelných vazeb mezi aktéry systémů inovací s cílem posílit regionální inovační kapacity, zlepšení znalostí a podnikatelských dovedností s cílem podpořit inovace v ekonomické a sociální sféře;
 • příprava a realizace řešení zaměřených na zvýšení úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře; zlepšení územně založených strategií nízkouhlíkového energetického plánování a politik přispívajících ke zmírňování změn klimatu; navýšení kapacit pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2;
 • navýšení kapacit pro integrované environmentální řízení zaměřené na zajištění ochrany a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů;
 • navýšení kapacit pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů;
 • zlepšení plánování a koordinace systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě; zlepšení koordinace mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení.

Regions

 • Austria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
  • BADEN-WÜRTTEMBERG
  • Stuttgart
  • Karlsruhe
  • Freiburg
  • Tübingen
  • BAYERN
  • Oberbayern
  • Niederbayern
  • Oberpfalz
  • Oberfranken
  • Mittelfranken
  • Unterfranken
  • Schwaben
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • SACHSEN
  • Dresden
  • Chemnitz
  • Leipzig
  • SACHSEN-ANHALT
  • THÜRINGEN
 • Hungary
 • Italy
  • NORD OVEST
  • Piemonte
  • Valle D'Aosta
  • Liguria
  • Lombardia
  • Nord-Est
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
 • Poland
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 246,581,112.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 298,987,026.00 €

Total EU contribution: 246,581,112.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN003