Příjemci pomoci na základě politiky soudržnosti Evropské unie

EU musí s veřejnými prostředky nakládat transparentně. Mapa uvádí přímé odkazy na seznamy příjemců pomoci z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. Propojené weby jsou spravovány příslušnými členskými státy, které musí na základě pravidel upravujících implementaci fondů v období 2014–2020 (EU č. 1303/2013) zveřejňovat

Další nástroje

 

Príjemci 2014-2020

Príjemci

x