RegioStars Awards 2019

Допълнителни

 

CityWalk

CityWalk е нещо повече от обикновен проект. CityWalk е начин на живот. Той е насочен към най-простата форма на градска мобилност - ходенето пеша. За да станат градовете по-удобни за ходене пеша са необходими промени - включително интелигентното интегриране на ходенето пеша с другите форми на транспорт. Citywalk предлага иновативно решение, като поставя нуждите на гражданите в центъра и като комбинира нови интелигентни концепции и решения за удобство при ходене пеша, за да отговори на тези нужди, като същевременно работи за справянето с изменението на климата, подобряването на качеството на въздуха и намаляването на шума.

Научете повече за този проект


категория 4 - изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени

Региони: Vzhodna Slovenia, Dél-Alföld, Vzhodna Slovenija, Stredné Slovensko, Kontinentalna Hrvatska, Nord-Vest, Североизточен (Severoiztochen), Jihozápad, Steiermark, Észak-Alföld
Държави: Austria - Bulgaria - Croatia - Czechia - Hungary - Romania - Slovakia - Slovenia
Фонд: European Regional Development Fund (Interreg)
Финансиране от ЕС: EUR 1 895 151
Период: 12/2016 - 05/2019
Оперативна програма : Interreg TN - Danube
Управляващ орган : Ministry of Finance, Danube Transnational Programme – Managing Authority and Joint Secretariat
Организация: Scientific Research centre Bistra Ptuj