Наградите REGIO

Наградите REGIOSTARS са европейски награди, с които се удостояват най-иновативните регионални проекти.

Допълнителни

 

Новини

Лауреатите на ежегодните награди REGIOSTARS — които насърчават забележителни проекти в областта на политиката на сближаване — бяха обявени в Брюксел. И лауреатите са: 

За Насърчаване на цифровата трансформация (категория 1): наградата отиде при Energy Cells GR, проект за трансгранично сътрудничество между Германия, Белгия, Франция и Люксембург, за устойчиво потребление на енергия и иновативно производство на възобновяема енергия в регион Гранд. 

CobBaugeот Франция и Обединеното кралство получиха наградата за Свързване на зелената, синята и сивата инфраструктура (категория 2), за разработения от тях материал за зидане, използващ пръст и влакна.

Наградата за „Борба с неравенството и бедността” (3-та категория) отиде при Good Support, от Полша, онлайн платформа, която свързва жителите на Западнопоморския регион с местни социални услуги.

Жилищни квартали, активни по отношение на климата (CAN), съвместен белгийски, френски, германски, нидерландски и британски проект получи наградата в 4-та категория, „Изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени“. Той насърчава стратегии, ръководени на местно равнище, за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата в необлагодетелствани градски райони.

Наградата за „Модернизиране на здравните услуги“ (5-та категория) отиде при Orsi Academy, от Белгия, център за обучение и експертни знания в областта на новите техники в минимално инвазивната хирургия и роботизираната хирургия.

For “Modernising health services” (the 5th category) the award went to Orsi Academy, from Belgium, a training and expertise centre in the field of new techniques in minimally invasive surgery and robotic surgery.

Накрая наградата на публиката отиде при CityWalk от транснационалното сътрудничество „Дунав“, което помага градове от Дунавския регион да подобряват условията за ходене пеша.

Наградите REGIO 

Още новини

Всяка година Европейската комисия отличава онези проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират високи постижения и нови подходи в областта на регионалното развитие. С цел да вдъхновят други региони и ръководители на проекти в цяла Европа, участващите проекти се поставят в центъра на вниманието на комуникационните дейности на европейско равнище.

Тематичен фокус

Наградите REGIOSTARS се присъждат на проекти в пет тематични категории (интелигентност, устойчивост, приобщаващ растеж, градско развитие и тема на годината).

През 2020 г. REGIOSTARS поставят акцента върху пет области, които са от решаващо значение за бъдещето на регионалната политика на ЕС:

 • Индустриален преход за интелигентна Европа
 • Кръгова икономика за зелена Европа
 • Умения и образование за цифрова Европа
 • Гражданско участие за сближаващи градове
 • Поощряване на младите хора за  трансгранично сътрудничество - 30 години Интеррег

Научни работници на високо равнище ще оценят подадените проектни заявления и ще наградят победителите.

Освен това обществеността ще избере своя победител чрез публично онлайн гласуване и ще присъди „Наградата на публиката“ на един от проектите.

Повече подробности за категориите награди са дадени в Ръководството за кандидати PDF en. Clarification endorsement letter PDF en

Как да кандидатствам?

Ръководството за кандидати ви предоставя цялата необходима информация, за да стане вашият проект победител. В допълнение към подробното описание на тазгодишните категории награди, критериите за допустимост и критериите за награждаване, това ръководство включва и практически наръчник, за да ви напътства през целия процес.

Платформата за онлайн кандидатстване ще бъде отворена от 2 март до 9 май 2020 г.

Победителите в петте категории и спечелилият „Наградата на публиката“ ще получат своите заслужени награди на тържествена церемония за връчване на наградите REGIOSTARS, която ще се състои в Брюксел през октомври 2020 г.

Получихме 206 кандидатури за REGIOSTARS 2020!

Гласувайте за най-добрия според вас проект тук: https://regiostarsawards.eu

Жури ще избере до 5 финалиста от всяка категория, които ще бъдат обявени на 9 юли. Гласовете, получени след тази дата, ще се броят за финалистите, състезаващи се за наградата на публиката.

Журито избра 25 финалисти, 5 за всяка категория от 2020-те RegioStars Award.

Към днешна дата и до 15 септември, надпреварата за наградата на публиката е открита на платформата за конкуренция: https://regiostarsawards.eu.
По-долу е поместен списък на 25-те финалисти, по 5 за всяка категория (пълни проектни фишове ще бъдат публикувани на Inforegio през следващите седмици):

Индустриален преход за интелигентна Европа

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Кръгова икономика за зелена Европ

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Умения и образование за цифрова Европа

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Гражданско участие за сближаващи градове

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Поощряване на младите хора за трансгранично сътрудничество - 30 години Интеррег

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
--->

Архив