Наградите REGIO

Наградите REGIOSTARS са европейски награди, с които се удостояват най-иновативните регионални проекти.

Допълнителни

 

Новини

Считано от 9 юли, обществеността се приканва да избере победителите сред 24-та финалисти, избрани от журито в конкурса „RegioStars“. За победители в конкурса „RegioStars“ за 2019 г. ще бъдат отличени най-оригиналните и новаторски проекти по линия на политиката на сближаване в пет категории: 1) насърчаване на цифровата трансформация; 2) интегриране на зелените пространства и реките в градската среда; 3) борба с неравенствата и бедността; 4) изграждане на градове, устойчиви на климатичните изменения и 5) модернизиране на здравните услуги.

Победителите в петте категории ще бъдат съобщени на 9 октомври по време на седмицата на градовете и регионите в ЕС за 2019 г.

 

Още новини

Щракнете на бутона за гласуване и подкрепете един от 24-те финалисти в конкурса REGIOSTARS!

Проектът, получил най-голяма подкрепа, ще спечели наградата на публиката. Гласуването е отворено от 9 юли до 9 септември в полунощ.
Научете повече за наградата на публиката .категория 1 - насърчаване на цифровото преобразуване

Energy Cells GR  
Digital Library Librarium  
Connect Innovation  
Open data in the Stockholm region  


категория 2 - свързване на „зеленото“, „синьото“ и „сивото“

Los_Dama!  
CobBauge  
Le réseau de chaleur Amiens Energies  
Capture  
Ecomare  


категория 3 - борба с неравенството и бедността

EUMint  
WISE Project  
Jacob@Ccess  
Prevention of homelessness  
Good support  


категория 4 - изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени

CityWalk  
Climate Active Neighbourhoods (CAN)  
Ranta  
Living Labs Brussels Retrofit  
R-Sol-E  


категория 5 - модернизиране на услугите в областта на здравеопазването

eMen  
Cross border Community Paramedic Project  
Oulu Sote Labs  
Effic’Asthme  
Orsi Academy  

Всяка година Европейската комисия отличава онези проекти, финансирани от ЕС, които демонстрират високи постижения и нови подходи в областта на регионалното развитие. С цел да вдъхновят други региони и ръководители на проекти в цяла Европа, участващите проекти се поставят в центъра на вниманието на комуникационните дейности на европейско равнище.

Тематичен фокус

Наградите REGIOSTARS се присъждат на проекти в пет тематични категории (интелигентност, устойчивост, приобщаващ растеж, градско развитие и тема на годината).

През 2019 г. REGIOSTARS поставят акцента върху пет области, които са от решаващо значение за бъдещето на регионалната политика на ЕС:

  • насърчаване на цифровото преобразуване;
  • свързване на „зеленото“, „синьото“ и „сивото“;
  • борба с неравенството и бедността;
  • изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени;
  • модернизиране на услугите в областта на здравеопазването.

Научни работници на високо равнище ще оценят подадените проектни заявления и ще наградят победителите.

Освен това обществеността ще избере своя победител чрез публично онлайн гласуване и ще присъди „Наградата на публиката“ на един от проектите.

Повече подробности за категориите награди са дадени в Ръководството за кандидати PDF en.

Как да кандидатствам?

Ръководството за кандидати ви предоставя цялата необходима информация, за да стане вашият проект победител. В допълнение към подробното описание на тазгодишните категории награди, критериите за допустимост и критериите за награждаване, това ръководство включва и практически наръчник, за да ви напътства през целия процес.

Платформата за онлайн кандидатстване ще бъде отворена от 19 февруари до 9 май 2019 г.

Победителите в петте категории и спечелилият „Наградата на публиката“ ще получат своите заслужени награди на тържествена церемония за връчване на наградите REGIOSTARS, която ще се състои в Брюксел през октомври 2019 г.

Тази година за наградите REGIOSTARS 2019 — годишен конкурс за отличаване на високи постижения и нови подходи в регионалното развитие — са подадени 199 заявления. Също така с гордост ви представяме всичките заявления за участие. 
За подробности относно конкурса ви препоръчваме Ръководството за кандидати  PDF en
Вече можете да подкрепяте любимия си проект! Покажете на журито кой проект според вас е най-добър и помогнете на участниците да спечелят пътуване до Брюксел, за да присъстват на церемонията по връчването на наградите RegioStars 2019, която ще се проведе на 9 октомври . Независимо жури ще избере не повече от 5-ма финалисти за всяка категория, които ще бъдат обявени на 9 юли. Подадените след тази дата гласове ще бъдат добавени към гласовете за финалистите, които се състезават за наградата на публиката REGIOSTARS 2019.

За подробности относно проектите, изберете категорията, която ви интересува.

Архив