Проекти

Допълнителни

 

Стотици хиляди проекти на територията на ЕС се възползваха от инвестиции чрез програмите за регионална политика на ЕС през годините. Разгледайте нашата база данни, за да откриете някои примери за широката гама проекти, които са получили подкрепа.

Австрия

Белгия

България

Дания

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Италия

Полша

Румъния

Испания

Швеция

Обединено кралство