Проекти

Допълнителни

 

Стотици хиляди проекти на територията на ЕС се възползваха от инвестиции чрез програмите за регионална политика на ЕС през годините. Разгледайте нашата база данни, за да откриете някои примери за широката гама проекти, които са получили подкрепа.

Австрия

България

Хърватия

Франция

Гърция

Унгария

Италия

Люксембург

Нидерландия

Португалия

Румъния

Словакия

Испания

Швеция

Обединено кралство