По-добър живот за възрастните хора: проектирането на услуги може да играе иновативна роля в грижата за възрастните хора

Проектът „Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора“ (DAA) обединява градове от осем европейски държави за разработване и обмен на социални иновации и най-добри практики, които помагат при посрещането на предизвикателството на застаряващото население.

Допълнителни

 
Проектът събира заедно специалисти в областта на грижата за възрастните хора и професионалисти в областта на проектирането на услуги с цел намирането на решения за демографския проблем със застаряването Проектът събира заедно специалисти в областта на грижата за възрастните хора и професионалисти в областта на проектирането на услуги с цел намирането на решения за демографския проблем със застаряването

Дизайнът е не само елемент от естетичното оформление, то може да бъде също така двигател на иновации и гарант за планиране, ориентирано към потребителите. Проектът DAA доказва това с помощта на екип от специалисти в областта на грижата за възрастните хора и професионалисти в областта на проектирането на услуги, които имат за цел намирането на устойчиви решения за демографския проблем със застаряването.

Сценариите се превръщат в пилотни примери

Всеки от осемте града се фокусира върху конкретен аспект на услугите за грижа за възрастните хора, наречени „сценарии“. С помощта на експерти и професионалисти в областта на проектирането на услуги бяха създадени т.нар. „становища по дизайна“, които след това бяха обсъждани по време на работни срещи и прояви, за да се намери най-добрият път за осъществяване на идеите. През цялото време проектът се придържа към интегриран подход, включващ заинтересованите страни и потребителите.

Така в столицата на Финландия Хелзинки, водещ партньор по проекта, беше избран един район, който да бъде домакин на проучване за изследване на моделите на лично бюджетиране, което позволява на възрастните хора да планират и управляват собствените си нива на подпомагане и оказване на услуги в зависимост от потребностите си. Независимостта и безопасността на възрастните граждани беше основна тема и в Осло, с фокус върху използването на социалните технологии, както и в Берлин, където беше извършен анализ на необходимите предпоставки за въвеждане на успешни мерки за осигуряване на интелигентна заобикаляща среда.

Насърчаване на социалното приобщаване и подобряване работата на публичната администрация

Аспектът на социалното приобщаване беше изследван от няколко проекта. По-конкретно в белгийския град Антверпен беше проведено проучване относно откриването на възрастни хора, живеещи в социална изолация в градските квартали, а във Варшава, Полша, беше изследвана ролята на образователните институции в предотвратяването на социалната изолация на възрастните.

В Стокхолм беше разработен план за въвеждането на подвижни пръскачки с цел подобряване на противопожарната защита на възрастното население като част от усилията за усъвършенстване на политиките, насочени към предоставянето на услуги за възрастните. Столицата на България, София, имаше за цел да се превърне в благоприятно за възрастните хора общество чрез засилване на сътрудничеството с нестопански организации, благотворителни организации и доброволчески групи, а в Барселона беше разработена система от здравни грижи за хора, страдащи от болестта на Алцхаймер.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Инспирирани от дизайна иновации за активен живот на възрастните хора (DAA)“ е 2 022 700 евро, от които 1 366 133 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Оперативна програма „ИНТЕРРЕГ ІVС“ за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

18/01/2016