Напредък на транспортната система в Бургас

Системата за обществен транспорт в община Бургас изглежда готова да се възползва от значително обновяване чрез този проект, като осигури по-добро обслужване за 83 000 пътници, които я използват ежедневно.

Допълнителни

 

Основните компоненти на проекта включват закупуване на 67 нови автобуса, въвеждане на маршрут с „бързи автобусни ленти“, изграждане и обновяване на автобусни спирки, изграждане на велосипедни алеи и пешеходни надлези, прилагане на съвременна система за таксуване и система за информиране на пътниците, и подобряване на достъпността на автобусните спирки, особено за хора с увреждания.

Създаване на условия за ефективни, достъпни пътувания

Основните бенефициери са жителите на агломерация Бургас (общо 318 000) — приблизително 83 000 пътници ежедневно използват обществен транспорт, включително 3 300 лица с увреждания, туристи, посещаващи Бургас (120 000 души през 2009 г.) и почти 1 милион туристи, които пристигат на летище Бургас и отсядат на 10 км от центъра на града. Транспортната система, BRT, ще оптимизира значително транспортните връзки между града и летището. До 2013 г. се очаква пътуванията с обществен транспорт да достигнат 33,6 милиона годишно.

Като част от подновяването на автобусния парк, автобусите от настоящия автобусен парк на средна възраст 20 години ще бъдат заменени с 28 съчленени автобуса с дизелови двигатели и 39 единични автобуса. Автобусите ще бъдат с ниски подове и ще отговарят на норма за емисиите Евро 5 или на по-стриктна норма. С оглед да се осигури бързо и безпроблемно придвижване, автобусите ще имат предимство при системите за светлинна сигнализация. Допълнителни характеристики на проекта включват въвеждането на маршрут с „бързи автобусни ленти“, изграждане и обновяване на централна автогара, включително изграждане на туристически информационен център и кафене, реконструкция и модернизиране на автобусното депо, въвеждане на велосипедни алеи (дължина на мрежата от велосипедни алеи — 20,2 км) и изграждане на пешеходни надлези на четири места в града.

Ще бъдат създадени почти 1 000 преки работни места, предимно по време на първоначалното разработване, като се има предвид обема на строителната и развойната дейност, която ще се извършва.

Техническото лице на обществения транспорт

От чисто техническа гледна точка усилията ще включват прилагане на интегрирана електронна система за таксуване и система за информиране на пътниците в реално време на спирките и в автобусите, и въвеждане на интегриран център за управление и контрол на пътното движение, подпомаган от система за видеонаблюдение — CCTV (40 камери на главни кръстовища).

Гледайки напред в далечното бъдеще ще бъдат проведени също и проучвания на приложимостта за средносрочни и дългосрочни цели, включително автобусна работилница и депо и автобусен терминал за междуселищен транспорт, за да се гарантира, че регионът е подготвен за бъдещо търсене на транспортни услуги.

Дата на проекта

27/09/2011