Софийското метро ще бъде разширено чрез мащабен инженерен проект

Подземната транспортна мрежа на София предстои да бъде значително подобрена, след като бе дадена зелена светлина на втория етап от проекта за разширяване на метрото.

Допълнителни

 

Строителните дейности на този етап ще бъдат разделени на два географски и технически обособени лота.

Лот 1 включва удължаване с 4,2 км на Линия 2 на метрото между ж.к. „Обеля“ и пътен възел „Надежда“, 2,3 км от които ще бъдат подземни, а 1,3 км над земята. Работата ще включва изграждането на четири метростанции, наречени „Ломско шосе“, „Бели Дунав“, „Надежда“ и „Хан Крум“. Освен това под бул. „Ломско шосе“ ще бъде изграден паркинг за 600 автомобила. Лот 1 осигурява достъп и до депото за обслужване на влаковете на метрото в квартал Обеля.

Лот 2 предвижда удължаване с 2,5 км на Линия 1 между ж.к. „Младост 1“ и бул. „Цариградско шосе“, като включва и тунел с дължина 2,2 км. Ще бъдат изградени две станции – „Младост 3“ и „Цариградско шосе“ – и ще бъде осигурен паркинг за 1300 автомобила.

Инфраструктурата по двата лота включва участъкови тунели, релсов път и системи за снабдяване с електроенергия, както и всички необходими системи за сигурност, контрол на скоростта и комуникации. Проектът също така отменя финансиране за закупуването на 18 метротовлака.

Ползи за целия град

След разширението метрото ще достигне до още 190 000 жители. Въпреки това всички софиянци ще усетят предимствата от новите линии благодарение на съкратеното време за пътуване и намалените емисии на въглероден диоксид. Основната цел е метрото да се превърне в основната транспортна система на София, позволяваща по-добра връзка с европейските, националните и местните транспортни мрежи – по-специално с железопътната мрежа.

При изпълнението ще бъдат създадени около 1100 работни места. След завършване на работата стопанисващата метрото фирма очаква да наеме още 251 постоянни служители във връзка с разширяването на предлаганите услуги.

В момента се изгражда първият етап от цялостния проект, като той предвижда удължаване с 6,5 км на Линия 2, както и седем метростанции между пътен възел „Надежда“ и бул. „Черни връх“. По-нататъшните планове за разширяване предвиждат завършване на Линия 1 от бул. „Цариградско шосе“ през ж.к. „Дружба“ до Международно летище София.

Всички етапи на проекта за разширяване на метрото в гр. София са технически и финансово независими един от друг.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият допустим бюджет на проект „Sofia Metro Extension Stage II ‘Obelya – Nadezhda’ and ‘Mladost І – Tsarigradsko Shose’“ (Разширение на метрото в гр. София – Етап ІІ: Обеля–Надежда и Младост 1–Цариградско шосе) е 281 161 250 EUR, като финансирането от Кохезионния фонд на ЕС възлиза на 200 000 000 EUR за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

11/07/2012