Нов околовръстен път облекчава задръстванията и намалява времето за пътуване в столицата на България

В покрайнините на София се изгражда нов участък от околовръстния път, като за първи път транзитният трафик трябва да заобикаля центъра на града. Очаква се редовно пътуващите да спестят ценно време, като избягват претоварената централа част.

Допълнителни

 

Проектът включва трансформиране на част от Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП) в градска магистрала. Съществуващите две ленти се разширяват и се премахват всички пресечни точки с улици, булеварди, железопътни линии и местни пътища. Освен това се изграждат изходи и входове към съседните местни пътища.

Справяне със задръстванията

Пътят е с дължина около 8,5 км и има по три пътни ленти във всяка посока. Освен това в 3,3-километровия градски участък има по две допълнителни локални ленти във всяка посока, организирани в отделни пътни платна. Тези локални платна позволяват лесно и безопасно движение на вливащия се и излизащия трафик. Максималната скорост на движение по новата магистрала е 80 км/ч и тя няма аварийна пътна лента.

Изграждат се общо пет пътни възела, както и два моста над реки, два надлеза, подлез и три кръгови кръстовища.

Проектът е част от програмата за цялостна модернизация на района и ще помогне за справяне със задръстванията в София — привличащ значителен трафик град и важен възел от трансевропейската транспортна мрежа (Програма TEN-T), коридори IV, VIII и X. Пътят обслужва нарасналия транзитен трафик към столицата от южна посока по наскоро завършената магистрала „Люлин“. Очаква се неговото значение да се увеличи след завършването на Северната скоростна тангента на София, която свързва западните и източните участъци от СОП.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Изграждане на Западна дъга от Софийски околовръстен път в България“ е 123 187 798 EUR, от които вноската на Кохезионния фонд на ЕС е 87 097 513 EUR по Оперативна програма „Транспорт“ за програмния период 2007—2013 г. Работните дейности се извършват по „Пътна инфраструктура (TEN и национална)“.

Дата на проекта

27/05/2015