Завършване на автомагистралната връзка с Турция

С новия участък от магистралния път ще бъде завършена българската отсечка от трансевропейската автомагистрала от Дрезден до Истанбул

Допълнителни

 
Южен централен и Югоизточен район, България Южен централен и Югоизточен район, България

Изграждането на 65 км магистрален път в Югоизточна България ще помогне за завършването на проект за пътно строителство, започнал преди 30 години.

Подобряване на безопасността

С новата отсечка от автомагистралата ще бъде добавен пътен участък с две отделни платна с дължина 65 км от пътен възел „Плодовитово“ до град Харманли, област Хасково, с което автомагистрала „Марица“ ще бъде почти завършена.

Съществуващият двулентов път, който преминава по същото трасе, в момента поема голяма част от товарния трафик от и до Турция и Европейския съюз. Новото строителство ще донесе големи подобрения за местното население, тъй като ще намали значително транзитното движение в много градове и села, които сега са потърпевши от шума, замърсяването на въздуха и проблеми, свързани с безопасността на движението. По-бързите и по-безопасни пътища ще бъдат от полза и за международния трафик и другите участници в движението.

Връзка между Европа и Азия

Магистрала „Марица“, магистрала A3 на България, започва от пътния възел с магистрала А1 до Оризово, източно от Пловдив, втория по големина град в България, и продължава 114 км в югоизточна посока до ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция. Вече са изградени два участъка: от пътен възел „Оризово“ до пътен възел „Плодовитово“ и от Харманли до Капитан Андреево. Още един участък, от село Капитан Андреево до турската граница, е в процес на изграждане с подкрепата на заем от Световната банка.

Граничният пункт е важна входна точка за Европейския съюз и основен пункт за преминаване на товари. След завършването му проектът ще осигури последната връзка от паневропейския транспортен коридор, свързващ Централна Европа с Азия от Дрезден до Истанбул.

Повече от 200 нови работни места

Новият обект ще включва три пътни възела, пет моста над реки, пет пътни надлеза, пет пътни подлеза, два железопътни надлеза, един железопътен подлез, 17 км шумоизолиращи прегради и 10 зони за обслужване или почивка. По време на строителството проектът ще осигури 260 работни места, а пряко създадените дългосрочни работни места ще бъдат дванадесет.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият размер на допустимите разходи за проект „Завършване на магистрала „Марица“ от пътен възел „Плодовитово“ до гр. Харманли“ са 203 810 385 EUR, от които приносът на Европейския регионален фонд за развитие на ЕС през програмния период 2007–2013 г. е в размер на 163 048 308 EUR.

Дата на проекта

10/07/2012