Големи проекти

Допълнителни

 

„Големите проекти“ обикновено са мащабни инфраструктурни проекти в областта на транспорта, околната среда и други сектори, като култура, образование или ИКТ. Тъй като получават подкрепа в размер на над 50 млн. EUR чрез ЕФРР и/или Кохезионния фонд, те подлежат на оценка и вземането на специално решение от Европейската комисия. Потърсете в базата данни подробности за големи проекти.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Основни проекти