Големи проекти

Допълнителни

 

Големите проекти са широкомащабни инвестиции, всяка на стойност над 50 млн. евро, и се подпомагат по линия на финансирането за кохезионната политика на ЕС. Проектите са от пряка полза за държавите членки и техните граждани, тъй като са насочени към създаването на по-добра инфраструктура, по-здравословна среда, нови работни места и нови бизнес възможности.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Основни проекти