Към устойчиво енергийно бъдеще за европейските градове

Пилотният проект, който включва осем града партньори от цяла Европа, съгласува дейностите на местни заинтересовани лица и организации за създаването на визия за по-устойчиво енергийно бъдеще. Целта му беше да се разработят „пътни карти“ за всеки град, които да очертаят начините за производство и по-ефективно използване на енергията през 2050 година.

Допълнителни

 
Представяне на проекта във Фигерас, Испания. © Energy Cities Представяне на проекта във Фигерас, Испания. © Energy Cities

" Милтън Кийнс е водещ пример в инициативата „Smart City“ (Интелигентен град) и ние сме горди да бъдем част от проекта „Имаджин“. Доказахме, че можем да намерим решения на проблемите, като работим в сътрудничество с колегите си от други европейски страни и обменяме добри практики с други градове. Това сътрудничество изигра ключова роля в усилията ни да противодействаме на изменението на климата на местно ниво, спомогна за приемането на определени виждания в Общинския съвет и даде отражение върху ежедневието на нашите граждани. "

Питър Марланд, председател на Общинския съвет в Милтън Кийнс

Проектът „Имаджин – нискоенергийни градове“ включваше органи на местното самоуправление от осем европейски държави – Бистрица, Румъния; Добрич, България; Фигерас, Испания; Лил, Франция; Милтън Кийнс, Обединено кралство; Мюнхен, Германия; Модена, Италия, и Одензе, Дания.

Участието на общността в изготвянето на енергийните пътни карти беше основна цел на проекта. Като цяло пътните карти ще окажат въздействие върху живота на около 2 450 000 граждани от всичките осем града, ето защо активното участие на тези граждани беше особено важно за процеса.

Поставяне на устойчивостта в центъра на вниманието

Беше разработен инструмент, с помощта на който градовете да направят оценка на своите енергийни политики и на начините за постигане на по-голяма устойчивост. Изготвянето на пътните карти повлия значително, като в резултат на извършената работа градовете актуализираха своите местни планове за действие за устойчива енергия. Проектът „Имаджин“ спомогна и за подобряване на комуникацията и сътрудничеството по енергийните въпроси между различните общински звена.

Доказателство за въздействието на проекта вече и извън градовете е фактът, че в Одензе например се провеждат обсъждания относно създаването на план за устойчива енергия за целия остров Фюн.

Градове с водеща роля в енергийния преход

Добрич базира пътната си карта върху структурата на местния план за действие за устойчива енергия, като даде дългосрочна перспектива на един съществуващ документ, докато Фигерас стана един от първите испански градове, който включи енергийните въпроси в градоустройственото планиране. В два квартала на Лил бяха организирани срещи от местната инициатива „Climate Estaminets“ (Екокафенета), а в Модена се проведоха прояви за повишаване на осведомеността и включване на гражданите и заинтересованите страни.

В Милтън Кийнс усилията се съсредоточиха върху ангажирането на гражданите в процеса и подобряването на програмата на града за общество с ниски нива на въглеродните емисии, а в Мюнхен дейността се основаваше на целите, определени от проекта „Общество 2000 вата“, който предвижда гражданите на развитите страни да използват дневно не повече от това количество енергия.


Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС

Общият размер на инвестициите за проекта „Имаджин“ е 1 357 039 евро, като той е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие със сумата от 1 026 576 евро от оперативна програма „INTERREG IVC“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

12/10/2015