По-бързи пътувания благодарение на модерна железопътна линия

Високоскоростният железопътен транспорт се превръща в реалност в Югоизточна България след инфраструктурни подобрения по участък с дължина около 100 км от линията Първомай–Свиленград. Отсечката е част от по-мащабен проект за железопътното трасе, който трябва да увеличи капацитета и значително да съкрати времето на пътуване за пътници и товари между град Пловдив и гръцката граница.

Допълнителни

 

Работата по проекта продължава две години, като пряко създадените работни места са над 1400. Проектът допринася и за развитието на някои приоритетни железопътни трасета от трансевропейската транспортна мрежа, така наречената програма TEN-T.

Две фази на модернизация

Проектът се осъществява в Южен централен район, който е с население от над 1,5 млн. души. Той е предшестван от първа фаза от дейности по рехабилитацията на железопътната линия Пловдив–Свиленград, която беше изпълнена по Кохезионния фонд за периода 2000–2006 г. (бивша програма „Инструмент за структурни политики за предприсъединяване“ (ИСПА).

Новият проект се финансира частично от ЕС и засяга участък, обхващащ почти три четвърти от 150-километровата железопътна линия между Пловдив, втория по големина град в България, и границата с Гърция. Основните цели са да се увеличи скоростта на пътуване по железопътната линия и да се повиши нейният капацитет.

Извършените дейности включват реконструкция, модернизация и електрификация на железопътния участък между Първомай, разположен на около 45 км източно от Пловдив, и малкия град Свиленград, включително връзка до гръцката граница. Те се изпълняват в рамките на общата стратегия на България за реконструкция и модернизация на цялото железопътно трасе от границата на страната със Сърбия до границите с Турция и Гърция при Свиленград.

Много по-кратко време за пътуване

Реконструирани са общо 96,5 км от трасето, като е извършено частично удвояване на железопътната линия. Изградена е въздушна контактна линия по трасе с дължина над 100 км, сменена е сигнализацията на седем гари и всички гари вече са оборудвани с пътническа информационна система.

Очаква се, след като проектът вече е завършен, да се достигне скорост на движение на влаковете до 160 км/ч за конвенционалните пътнически състави и до 200 км/ч за влаковете с накланящи се кошове. Товарните влакове вече могат да достигнат скорост от 120 км/ч. Вследствие на това времето за пътуване между Пловдив и Свиленград ще се съкрати с 47 минути за пътническите влакове и с 33 минути за товарните влакове – което ще доведе съответно до 70 % и 10 % увеличение на движението.

Осигурена е и по-голяма безопасност на железопътния транспорт. При осъществяването на проекта се съблюдава въвеждането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), за да се осигури съвместимост на сигнализацията с високоскоростните железопътни линии в цяла Европа, като освен това е изградена нова мобилна комуникационна система и са премахнати 20 прелеза.

От модернизираната линия ще могат да се възползват веднага пътуващите от региона, а в по-дългосрочен план това ще стане факт за международните превози и превозите на дълги разстояния на пътници и товари. Проектът също така трябва да даде тласък на регионалната икономика, по-специално на градове като Хасково, Димитровград, Свиленград и Харманли и тяхната промишлена база.

Общо финансиране и финансиране от ЕС

Общият допустим бюджет на проекта „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив–Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Първомай–Свиленград, България“ е в размер на 207 437 000 EUR, като финансирането от Кохезионния фонд е 142 966 000 EUR за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

01/01/2007