Летище София: едно успешно излитане към европейската интеграция

За да се възползва максимално от Общия пазар и да подпомогне своето икономическо развитие, България трябваше задължително да модернизира и разшири международното летище на своята столица, София. Залог, осъществен благодарение на европейските фондове за предприсъединяване.

Допълнителни

 
Свръхмодерният 'атриум' на летище София: една нова международна входна врата за българската столица. Свръхмодерният 'атриум' на летище София: една нова международна входна врата за българската столица.

Контекст


България подготвяше в продължение на близо седем години своето присъединяване към Европейския съюз. Седем години, през които тя получаваше финансиране от структурния инструмент за предприсъединяване (ИСПА), насочено главно към подобряване на транспортната инфраструктура и към изграждане на съоръжения, позволяващи спазването на европейските екологични стандарти.


Построено през 40-те години на по-малко от 10 километра от центъра на града, летище София със своя единствен терминал приличаше само допреди няколко години повече на голяма пътна гара отколкото на международно летище. Като главна входяща точка на бизнесмени и туристи в страната, то използва европейското финансиране, за да получи нов терминал и по този начин да се справи с непрекъснато нарастващия брой пътници.


Повече от 2,5 милиона пътници годишно


Многократни строителни работи за разширяване и модернизиране на съществуващите съоръжения позволиха да се обслужва нарасналото движение до 90-те години, но икономическото развитие и очакваното присъединяване към Европейския съюз направиха наложително изграждането на нов терминал, както и на допълнителна писта. Така например, ръководителите на летището отчетоха през първите шест месеца на 2006г. увеличаване с 20% спрямо същия период на 2005г. на броя самолети, приземили се или излетели от София, т.е. 18 412 полета с близо 1,05 милиона пътници, като тази последна цифра представлява сама по себе си увеличение с 16,5% спрямо 2005г.


Това увеличение беше предвидено още през 2000г. по време на проектирането на новия терминал. Открит през декември 2006г., той посреща в пиковите часове до 20 полета и 2000 пътника едновременно. За 12 месеца това прави не по-малко от 2,6 милиона пътника, които ще използват новото съоръжение.


Строителните работи продължиха почти три години, като се има предвид, че терминалът е съставен от три отделни части: централна сграда, галерия и автомобилен паркинг. В централната сграда са разположени най-вече отделите за обслужване на пътниците и бордови контрол, представителствата на авиокомпаниите и всички други административни и технически услуги. Тя се простира върху площ от 50 000 m2. Галерията е издадена извън централната сграда с дължина 210 метра и води до шест ръкава за достъп до изходите. Тези съоръжения наложиха изграждането площадки за престой, които да позволяват двойно рулиране на самолетите. Автомобилният паркинг, разположен на няколкостотин метра от терминала, е на няколко подземни нива за общо 820 места. А за да се улесни връзката между новото съоръжение и града е построен нов път с два пъти по две ленти в продължение на един километър в посока към “булевард Брюксел”(sic).


Резултати


Приключени в края на 2006г., строителните работи позволиха на българската столица да разполага със свръхмодерно летище, съобразено с нуждите на трафика и отговарящо изцяло на изискванията за сигурност и безопасност на Европейския съюз и на Международната организацията за гражданско въздухоплаване.


Новият терминал и допълнителната писта безспорно ще подобрят ефективността и капацитета на летище София. Очакваното в средносрочен и дългосрочен план увеличаване на търговския стокообмен и на туристическите посещения би трябвало да допринесе за икономическото развитие не само на столицата, а и на цялата страна.


Дата на проекта

01/08/2006