Силен акцент върху интелигентното развитие

Този иновативен проект ще създаде компактен спектрорадиометър и специален софтуер, предоставяйки опростен уред за потребителите и солидна основа за по-нататъшни високотехнологични разработки в бъдеще.

Допълнителни

 

Проекти като този помагат икономиката на ЕС да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща до 2020 г., както е заложено в Стратегията за растежа „Европа 2020“. ЕС е изправен пред трудни предизвикателства, сред които застаряващо население, недостатъчно квалифицирана работна сила, необходимостта от повече иновации, постигане на баланс между икономически растеж и деградация на околната среда, и осигуряване на безопасни, чисти източници на енергия. Проектите относно регионалната политика в целия ЕС играят активна роля за преодоляване на тези и много други предизвикателства чрез изпълнението на проекти, предназначени да създадат заетост, да повишат образователните постижения, да разработят възобновяеми енергийни източници, да засилят производителността и да предоставят на всички граждани достъп до възможности. Проектите и регионите играят водеща роля за това, тъй като те осигуряват реални резултати, които допринасят за постигане на основните цели на стратегията.

В този толкова конкурентен и високоспециализиран пазар достъпната цена на това устройство ще предложи повече възможности за приложение в различни области, включително мултимедия, стоматология, обучение и мониторинг на околната среда.

Иновативен спектрорадиометър от нов клас

Оптоелектронните устройства и спектрорадиометри се използват за измерване на спектралната концентрация на радиация в различни спектрални обхвати. Има два основни класа спектрорадиометри. Първият обхваща оптичния спектър от средния инфрачервен до ултравиолетовия спектрален обхват. Тези устройства по принцип са по-големи, по-тежки, по-значими консуматори на енергия, скъпи са и са предназначени за лабораторна употреба. Другият клас включва по-олекотени и по-малки устройства с много по-тесен спектрален обхват, но въпреки това те са скъпи. Освен това те са по-малко ефективни, но могат да се използват при полеви условия.

Спектрометърът, проектиран в рамките на този проект, ще бъде компактен и опростен. Тъй като техническите характеристики ще се предоставят главно от разработения софтуер, цената ще бъде конкурентна. Областите на приложение ще са широки и включват лакови покрития, храни, полиграфия, мултимедия, стоматология, текстил и обучение. Спектрорадиометрите също така ще бъдат подходящи за използване като самостоятелни измервателни устройства и сензори.

Иновативните характеристики включват софтуер, който коригира грешки при спектрални измервания, патентовани оптични елементи за спектрално разпределение и стандартни образци, защитени с патенти (оптични кварцови филтри) и разработени за калибриране на спектрорадиометъра.

Дългосрочен растеж

След приключването на проекта екипът на проекта ще се занимава с гаранционна и следгаранционна поддръжка. Освен това екипът ще работи за пускането на продукта в редовно производство и за създаване на солидна позиция на пазара с планове за започване на дейности по разработване на оптични компоненти за това устройство по-нататък. Също така ще бъде разработен специален софтуер за различни групи потребители, както и за индивидуални клиенти.


Дата на проекта

22/08/2011