Околовръстен път носи ползи за шофьорите и икономиката

Изграждането на 16,5-километровия участък от околовръстния път, заобикалящ северната част на София, намалява времето за пътуване на участващите в локалния трафик превозни средства и помага на шофьорите да избягват най-натоварените зони на града. Северната скоростна тангента носи ползи и за пътуващите от по-далеч шофьори, като улеснява придвижването им около и през българската столица.

Допълнителни

 

Проектът е част от по-широка схема за изграждане на магистрален път, свързващ София със село Калотина, което, заедно с изграждането на Западната дъга от околовръстния път на София, ще осигури по-бързи и по-удобни връзки с пътната мрежа на страната. Очаква се Северната скоростна тангента да донесе и икономически ползи за региона, по-специално защото проектът подобрява достъпа до две важни индустриални зони, разположени на север и югоизток от София.

Проект с важно международно измерение

Новият участък от околовръстния път разполага с три активни ленти и една аварийна лента във всяка посока. Проектът предлага максимална скорост от 120 км/ч и включва седем пресечни връзки, както и пет пътни възела. Той преминава над четири реки, един изкуствен водоем и четири водни канала. Освен това пътят пресича 19 електропровода, един газопровод и 20 водоснабдителни и канализационни мрежи.

Не на последно място, София е важен център от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), затова от околовръстния път ще се възползват и пътуващи от други държави.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ е 120 151 948 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ за България за програмния период 2007–2013 г. е 102 129 156 EUR. Извършваните работи са по приоритет „Регионална и местна достъпност“.

Дата на проекта

22/12/2014