Реставриране на древен археологически обект и разрастване на туризма в Пловдив, България

Проектът „Крепост Перистера“ осигури достъп на местни жители и туристи до древни археологически обекти по протежението на пътя в Западните Родопи, който свързва Западнотракийската низина с Егейския регион и Македония.

Допълнителни

 
Преди реставрацията крепостта „Перистера”, която представлява уникално военно укрепление с църква, беше недостъпна за посетители. © Чигот, по отворен лиценз Преди реставрацията крепостта „Перистера”, която представлява уникално военно укрепление с църква, беше недостъпна за посетители. © Чигот, по отворен лиценз

Древното военно укрепление и християнски храм бяха смятани за римски развалини до началото на разкопките през 2007—2010 г. През този период археолозите установиха, че крепостта е свързана със славянските племена, които са навлезли в региона по време на управлението на Тиберий II Константин. Крепостта е изградена от три пояса крепостни стени, като третият все още се проучва.

Разкриване на тайните на древността

Чрез разкриване на първите два пояса археолозите имаха възможността да разберат какъв е бил животът зад крепостните стени и установиха, че крепостта е претърпяла няколко нападения, две опожарявания и множество възстановителни дейности. Намерени бяха също погребални урни и светилище, които ще представляват голям интерес за учените, специалистите, местните и чуждестранни туристи, обществените институции и студентите по история. 

Проектът имаше за цел реставрация на крепостта „Перистера” и превръщането й в привлекателен обект от интерес за местните и чуждестранните туристи. Крепостта беше превърната в културен и археологически парк с музей на открито, в който са изложени открити по време на разкопките артефакти. Подобрена беше достъпността чрез изграждането на два входа, а персоналът беше обучен в настаняването на туристите.

Историческа стойност

За популяризирането на древното съоръжение и за стимулиране на туризма беше приведен в действие съвременен маркетингов план. Като начало крепостта „Перистера” беше официално открита и отворена за посетители с аудио-визуален спектакъл „звук и светлина” през месец май 2014 г. 

През същата година вестник „Стандарт“ нарече крепостта „Второто чудо на България“ и това допълнително спомогна за привличане на туристи в региона. Като цяло проектът подпомогна икономиката и подкрепи съхраняването на жизненоважна част от българската история и култура.

Проектът създава и ще продължи да създава икономически ползи за населението на община Пещера. Разрастването на туризма помага на местния бизнес, а търсенето на местни екскурзоводи, персонал по поддръжката, персонал за обслужване на клиенти и специалисти допринесе за създаването на работни места.

Общ размер на инвестициите и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Крепост Перистера“ е 1 524 003 евро, от които 179 295 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие“за периода 2007—2013 г.

Дата на проекта

28/01/2016