Водачите на моторни превозни средства и жителите на Югозападна България ще ползват нов участък от магистрала

Изграждането на автомагистрала „Струма“ обещава да увеличи скоростта на движение и същевременно да доведе до подобряване на безопасността. Целта на проекта е да подобри връзките и да даде тласък на икономическото развитие в регионите, през които преминава.

Допълнителни

 

Разположена в Югозападна България, автомагистрала „Струма“ осигурява бърза и сигурна трансевропейска връзка за водачите на моторни превозни средства. Изграждането на проекта ще облагодетелства повече от половин милион местни жители, като ще доведе до намаляване на времето за пътуване. Например времето за пътуване между София и Кулата ще бъде съкратено с 40 минути.

Проектът също така отклонява трафика от градове и села и спира шума и замърсяването на въздуха, от които по-рано бяха засегнати жителите. Инженерното постижение по същество представлява завършване на магистралната връзка между София и ГКПП „Кулата” на границата с Гърция.

Четири отделни лота

Проектът е разделен на четири лота и включва изграждането на магистрален участък с дължина 68,5 км (лотове 1, 2 и 4), както и подготвителни работи за лот 3, който обхваща оставащите 63 км и включва тунели, пресичащи екологично чувствителния район Кресненско дефиле. Тази подготовка включва изготвяне на идеен проект, екологични анализи и цялостно управление на проекта.

Автомагистрала „Струма“ е с широчина 29 м, с две ленти за движение във всяка посока – всяка с широчина 3,75 м. Магистралата има две асфалтирани платна във всяка посока, два твърди банкета по 1,25 м и 3,5 м резерв под формата на средна разделителна ивица. Ограничението на скоростта е 120 км/час.

Подобряване на трансевропейската мрежа на ЕС

Проектът е част от инициативата на Европейския съюз за подобряване на трансевропейската транспортна мрежа, така наречената програма TEN-T. Конкретният пътен участък е част от Коридор 4 от приоритетен проект 7 от TEN-T, който има за цел да подобри пътната и железопътната мрежа на Югоизточна Европа.

Смята, се че по време на изпълнението на проекта и строителството на автомагистрала „Струма“ ще бъдат създадени 694 работни места.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проект „Автомагистрала Струма, лотове 1, 2 и 4 и подготовка на лот 3” е 342 549 725 EUR, като финансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 274 039 780 EUR. Проектът се финансира чрез приоритет „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси“ на оперативна програма „Транспорт“ за програмния период 2007–2013 г.

Дата на проекта

15/10/2013