Нов мост на р. Дунав ще ускори международния трафик

Нов мост на река Дунав по продължението на границата от 430 км между България и Румъния ще бъде открит през 2011 г. Поемайки сухопътния и железопътния трафик между Видин и Калафат, той ще осигури жизненоважна отсечка, част от основния приоритетен маршрут на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Допълнителни

 
Живописен изглед към река Дунав и новия мост Живописен изглед към река Дунав и новия мост

„Мостът създава благоприятни условия за насърчаване на комбинирания транспорт посредством прилагане на екологосъобразни речни, сухопътни и железопътни логистични решения“.
Весела Господинова, Заместник-министър на транспорта на България, 2008 г.

Мостът ще улесни увеличения трафик и търговията между страните от Югоизточна Европа и Турция, и страните от Централна Европа. Специалистите по планиране също така очакват инвестициите в проекта да стимулират местната икономика и разкриването на нови работни места.

Вместо ферибот

Има редовни фериботни линии по р. Дунав между градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Но тази услуга не може да отговори на транспортните нужди на България и Румъния, както и на други държави от региона. През м. юни 2000 г. двете държави се споразумяха да изградят нов мост в тази част на реката.

Една от основните цели е да се възстанови трансграничната железопътна връзка между България и Румъния. Новият мост, който е едва втори по ред в тази част на р. Дунав между двете държави, ще позволи също така по-добро интегриране на българската сухопътна и железопътна мрежа с паневропейските транспортни мрежи, свързващи Германия с Гърция и Турция.

Проектът е на обща стойност от 226 млн. евро, като по линия на ЕС са осигурени 70 млн. евро. Строителните работи започнаха през м. февруари 2007 г. и ще приключат през 2011 г. Новият мост ще разполага с две пътни ленти във всяка посока и с единична електрифицирана железопътна линия. Ще има и тротоар за пешеходци и велосипедна алея от едната страна, както и аварийна лента от другата страна.

В полза на международния трафик

Строителните работи на моста Видин-Калафат са вече в ход, като основите, колоните и първите сегменти от връхната конструкция вече са завършени. Основните пътни конструкции от българска страна вече са завършени до голяма степен.

Кратката съществуваща железопътна отсечка се рехабилитира, а над 9 км нова жп линия се изгражда и електрифицира, като се съгласува с националните компании за железопътна инфраструктура. Добавят се различни разпределителни и маневрени коловози заедно с изграждането на новата гранична товарна станция.

Новият мост ще е с обща дължина до 1 440 метра при комбиниран пътен-железопътен участък, плюс 1 040 метра за подстъп към железопътния мост. Като един добър пример за двустранното сътрудничество между България и Румъния, мостът ще елиминира основните пречки за международния транспорт до Румъния и Централна Европа.


Дата на проекта

16/01/2010