Голямо разширение на столичната метросистема

Изграждането на 6,5-километровия участък от подземната железопътна линия (метро) ще финализира изграждането на липсващия централен участък от линия 2 в София – столицата на България. Проектът, който е планиран да завърши през 2012 г., ще съкрати времето за пътуване в града и ще спомогне за намаляване на все по-натоварения трафик.

Допълнителни

 

Важната нова връзка ще включва седем метростанции. Тя е част от една разширяваща се метросистема, която след завършване ще включва три линии, пресичащи се в центъра на града, и над 60 станции.

Планиране на тунелите

Софийското метро е планирано преди няколко десетилетия, но влиза в действие едва през м. януари 1998 г. Въпреки че разширяването му продължава, то не успява да отговори на нуждите на нарастващото население (градът вече има около 1,6 милиона жители), което използва все повече автомобили.

В изготвения от специалистите по планиране главен транспортен план за 2020 г. първоначално се предвижда пътникопоток от приблизително до 15 400 души/час/посока в участъците около Централна гара между 08.00 ч. и 09.00 ч. Но в момента тази цифра е с почти една трета по-висока, защото специалистите смятат, че не са оценили правилно темповете на нарастване на софийското население.

Новият проект, съфинансиран от ЕС, покрива липсващите 6,5 км от линия 2 на метрото. Простирайки се от северозапад на югоизток, разширението ще бъде изградено изцяло под земята - от пътния възел „Надежда“ през Централна гара и площад „Света Неделя“, до бул. „Черни връх“.

Пет от седемте станции на връзката ще бъдат новопостроени. Другите две, които вече съществуват, трябва да се завършат, а тунелът между тях – да се реновира.

Проектът включва и изграждане на 4,4 км тунели, стандартни двурелсови железопътни линии и друга необходима инфраструктура. Подвижният състав няма да се финансира според този договор.

Бързо и ефективно пътуване

След завършване на проекта линия 2 на метрото ще превозва 24 000 пътници/посока/час. В бъдеще ще има достатъчен капацитет за увеличаване на този брой с 25% чрез внедряване на влакови композиции с пет вагона вместо настоящите композиции с четири.

Проектът ще намали времето за пътуване и ще улесни интермодалния транспорт в града благодарение на по-добрите комуникации с надземните влакове, автобуси и планираната метровръзка с международно летище София. Той ще увеличи и делът на участие на метрото в градския обществен транспорт.

Новата връзка ще създаде 1 500 работни места във фазата на изпълнение с продължителност 45 месеца. Във фазата на експлоатация ще бъдат създадени около 360 работни места.

Дата на проекта

10/05/2010