Мегаразширение на столичното метро

Изграждането на 6,5-километровия участък от подземната железопътна линия (метро) ще финализира изграждането на липсващия централен участък от линия 2 в София – столицата на България. Проектът, който е планиран да завърши през 2012 г., ще съкрати времето за пътуване в града и ще спомогне за намаляване на все по-натоварения трафик.

Допълнителни

 

Проекти като този помагат икономиката на ЕС да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща до 2020 г., както е заложено в Стратегията за растежа „Европа 2020“. ЕС е изправен пред трудни предизвикателства, сред които застаряващо население, недостатъчно квалифицирана работна сила, необходимостта от повече иновации, постигане на баланс между икономически растеж и деградация на околната среда, и осигуряване на безопасни, чисти източници на енергия. Проектите относно регионалната политика в целия ЕС играят активна роля за преодоляване на тези и много други предизвикателства чрез изпълнението на проекти, предназначени да създадат заетост, да повишат образователните постижения, да разработят възобновяеми енергийни източници, да засилят производителността и да предоставят на всички граждани достъп до възможности. Проектите и регионите играят водеща роля за това, тъй като те осигуряват реални резултати, които допринасят за постигане на основните цели на стратегията.

Важната нова връзка ще включва седем метростанции. Тя е част от една разширяваща се метросистема, която след завършване ще включва три линии, пресичащи се в центъра на града, и над 60 станции.

Основите на една интелигентна, устойчива система

Софийската метросистема се опитва да отговори на нуждите на нарастващото население (градът вече има около 1,6 милиона жители), което използва все повече автомобили. Новият проект покрива липсващите 6,5 км от линия 2 на метрото. Разширението, което ще бъде в посока от северозападната към югоизточната част на града, ще се изгради от пътен възел Надежда през централната ж.п. гара и площад „Света неделя“ до булевард „Черни връх“. Проектът включва и изграждане на 4,4 км тунели; пет станции ще бъдат новопостроени.

Увеличаване на пътникопотока

След завършването на проекта броят на ползвателите на мрежата ще нарасне драматично от 78 000 на зашеметяващите 295 000 пътници на ден. В бъдеще капацитетът може да бъде увеличен чрез използването на влакови композиции с пет вагона вместо сегашните с четири. Пътуването ще бъде по-бързо, а връзките с наземни влакове, автобуси и с планираната метровръзка до международното летище на София по-лесни. Новата връзка ще създаде 1 500 работни места по време на етапа на разработване и други 360 в дългосрочен аспект.

Средство за ефективен, екологичен транспорт

Времето, което ще се спести поради по-бързото пътуване с метрото в сравнение с наземния обществен транспорт, ще възлиза на 19 300 часа/дневно. Измерено в пари това се равнява на приблизително 35,27 милиона евро спестявания за година. Освен това броят на наземните превозни средства ще намалее с около 30 трамвая и 52 автобуса, което ще спестява към 3,11 милиона евро на година. Очаква се в резултат на това пътнотранспортните произшествия и инциденти да намалеят значително, което да доведе до спестяването на още до 8,6 милиона евро за година. По отношение на екологичната страна на равносметката степента на замърсяване на въздуха трябва да намалее, като във въздуха всяка година ще се отделят 11 500 тона по-малко CO2.

Дата на проекта

22/08/2011