Да запазим Дунав син

Голямо пристанище на река Дунав се изправя пред сериозни екологични и здравни проблеми, възникнали поради небрежно отношение към инфраструктурата, продължило десетилетия. До края на 2010 г., след завършването на най-големия воден проект в България, Русе ще притежава водоснабдителна и канализационна система от световна класа.

Допълнителни

 

„Знаете ли какво чувствам като виждам всички тези промени и бъдещи мащабни инвестиции? За първи път се чувствам истински европеец“.
Сава Савов, управител на ВиК

В рамките на петгодишния проект градските съоръжения се модернизират или се изграждат нови, за да се гарантира съответствие с два основни закона на ЕС за питейната вода и градските отпадни води. В Русе са подменени 20 км водопроводни тръби, като в изграждането на новата пречиствателна станция за отпадни води е предвиден ръст на населението до 2030 г., а утайката ще се използва като алтернативен източник на енергия.

Контролиране на замърсяването, обезпечаване на водоснабдяването

Поради влошената водна инфраструктура на Русе хиляди литри непречистени отпадни води се изливат в Дунав ежедневно. Около 45 % от чистата вода също се губи поради течове в остарелите тръби. Тя се смесва с непречистени отпадни води, което я прави ненадеждна, скъпа и опасна.

В интегрирания воден проект, започнал през 2005 г., участват Министерството на регионалното развитие на България, три консултантски фирми, помагащи на общината в управлението на проекта, и ВиК – водоснабдителната компания. Основните цели са опазване на околната среда чрез намаляване на замърсяването на Дунав и увеличаване на надеждността на градското водоснабдяване и ефективното използване на водните ресурси.

Общите предвидени разходи по проекта възлизат на 57,8 милиона евро, като 35,1 милиона евро са осигурени от ЕС по линия на Инструмента за структурна политика за предприсъединяване (ИСПА). Почти три четвърти от финансирането е предвидено за модернизиране на канализационната система и за изграждане на пречиствателна станция, а останалите – за подобряване на снабдяването с чиста вода.

Биогаз от утайка

За 160 000 жители на Русе проектът осигурява напълно нова канализационна система и пречиствателна станция, която ще обработва необработваните досега битови и промишлени води. Станцията отговаря на най-новите стандарти на ЕС. Тя е разположена на територия от над 42 000 кв.м., като допълнителни 100 000 кв.м. са предвидени за бъдеща употреба. Останалата част от утайката евентуално ще се подава към резервоар за разграждане, като по този начин ще се произвежда метан, който ще захранва електроцентрала с биогаз и нагревател.

Сега градът се радва на непрекъснато снабдяване с по-чиста вода и на разпределителна мрежа с по-голям обхват. Около 20,5 км водопроводни тръби се подменят с нови тръби с двойно по-голям диаметър, а новата помпена станция при градския водоизточник е с 25 % по-енергийно ефективна от предишната.

Прекратяването на неконтролируемото изтичане на отпадни води в Дунав ще допринесе за подобряване на екологичната обстановка и здравето на гражданите в региона. Проектът също така допринася за запазване на източниците на питейна вода, за създаване на голям брой работни места и за намаляване на риска от наводнения.

Дата на проекта

06/01/2010