Съвместна инициатива за стимулиране на иновациите и намаляване на разходите в граничния регион между България и Гърция

Европейският проект за териториално сътрудничество в граничния регион между Гърция и България разгледа разработването на иновативен инструментариум за идентифициране и ограничаване на високите производствени разходи на фирмите в региона. Пилотното приложение на инструментариума в 15 фирми доведе до значителна производителност и съществено повишаване на ефективността.

Допълнителни

 
Инфрачервена снимка на панели за разпределяне на електроенергия за идентифициране на източниците на загуба на енергия в производствената линия на винарска изба с годишно производство, възлизащо на 9 500 000 бутилки с вместимост 0,7 литра, която взе участие в пилотното приложение на проекта CROSS.INNO.CUT за намаляване на разходите (Дестилерия и винарска изба на Thrace S.A).    © CROSS.INNO.CUT Инфрачервена снимка на панели за разпределяне на електроенергия за идентифициране на източниците на загуба на енергия в производствената линия на винарска изба с годишно производство, възлизащо на 9 500 000 бутилки с вместимост 0,7 литра, която взе участие в пилотното приложение на проекта CROSS.INNO.CUT за намаляване на разходите (Дестилерия и винарска изба на Thrace S.A). © CROSS.INNO.CUT

" Що се отнася до ползите от участието ни в проекта „Трансгранично приложение на иновативни технологии за намаляване на разходите”, известен още като проект CROSS.INNO.CUT, можем да докладваме, че фирмата намали с 30 % разходите за маркетинг и също така постигна 10 % увеличение на продажбите в резултат от въвеждането на предложените методологии и решения в своята дейност. "

Христос Гинис, председател и главен директор, EUROCO SA

Мотивацията за настоящият проект беше породена от необходимостта за подобряване на конкурентоспособността на фирмите, работещи в граничния регион между Гърция и България, като в същото време се ускорят иновациите и трансграничните връзки между фирмите в областта. Фокусът беше поставен върху разработването на динамичен инструментариум и методология, които могат да се използват за определяне на високите разходи в производствените процеси на фирмите и за създаване на ефективни планове за действие, които да се използват за ограничаването им.

Технологично сътрудничество като най-добро решение

Проектът е базиран на идеята за Технологиите за управление на иновациите (IMTs), методологични подходи за подобряване на конкурентната позиция на фирмите посредством иновации.

Посредством сътрудничество между гръцкия Солунски университет „Аристотел“ и българския Югозападен университет „Неофит Рилски“ беше разработена технологична платформа, която съдържа инструментариум за извършване на проверка на производствените процеси на фирмите. В същото време бяха избрани 100 фирми в граничния регион, които да използват иновативния инструментариум, разработен от университетите. След обстойна проверка бяха разработени планове за действие за ограничаване на разходите за 33 фирми, 14 от които в крайна сметка ги приложиха.

Дългосрочни ползи

Проектът доведе до разработването на инструмент, който позволява идентифицирането на прекомерни производствени разходи на основата на обективни и количествени данни. Най-важното е, че инструментариумът може да бъде адаптиран за фирми според размера им. Освен това проектът засили връзките между индустрията и академичните среди в региона. Проектът ефективно реализира ключовата цел на инициативата Европейско териториално сътрудничество, създавайки структурите и предоставяйки ползите от трансграничното сътрудничество.

 Проектът беше признат като пример за добра практика в категорията „Иновации и предприемачество“ по време на първата Европейска конференция по териториално сътрудничество през май 2014 г.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „CROSS.INNO.CUT – Трансгранично приложение на иновативни технологии за намаляване на разходите“ е 1 334 373 EUR, от които 1 134 217 EUR са предоставени от Европейския фонд за развитие по Оперативна програма „Гърция–България“ за програмния период 2007-2013 г.

Дата на проекта

17/07/2015