Пълна промяна за системата на обществения транспорт в София

Местните жители и посетителите на столицата на България могат да очакват занапред да се възползват от по-ефективен обществен транспорт благодарение на голям проект за модернизиране на инфраструктурата и доставка на нови превозни средства.

Допълнителни

 

Големият проект допълва стратегията за развитие на градския транспорт в София и включва изграждане на нова трамвайна линия, инсталиране на интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ), закупуване на 50 тролейбуса и осигуряване на модерни пътнически информационни табла. Промените ще доведат до съкращаване на времето за пътуване, по-безопасно пътуване, както и по-добър достъп до транспортната система на града, особено за хората с увреждания.

Желанието на града е да направи устойчиви подобрения в системата на обществения транспорт, които да допълнят развитието на системата на метрото. Новите тролейбусни и трамвайни линии, както и реорганизацията на съществуващите автобусни линии, трябва да осигурят безпроблемно пътуване за 1,3-милионното население на София и посещаващите града над 1 милион туристи годишно. Една от основните цели е да се улесни животът на 690 000 души, които използват обществения транспорт всеки ден, за да пътуват до своите работни места.

Мащабна схема

Проектът включва следните основни елементи:

  • Изграждане на ИСУТ на 20 кръстовища в София (на седем от тези кръстовища ще бъде необходим физически труд за разполагане на системата). ИСУТ ще осигури приоритет на обществения транспорт на регулираните кръстовища. Всяка секция ще работи самостоятелно, с изключение на случаите, когато секциите са разположени наблизо.
  • Изграждането и модернизацията на трамвайните линии обхваща два компонента. Единият е изграждане на 2,8 км релсов път от кръстовището на ул. „Стоян Михайловски“ и бул. „Пейо К. Яворов“ до кръстовището на бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Д-р Г. М. Димитров“. Вторият е реконструкция на 1,8 км трасе, разположено по протежение на бул. „Св. Климент Охридски“ до обръщача в кв. Дървеница.
  • Модернизацията на трамвайната линия на бул. „България“ ще включва реконструкция на перони, ремонт на подлези, подмяна на релсови системи и системи за въздушни линии и монтаж на електронни информационни табла.
  • Новите 50 тролейбуса ще обслужват най-натоварените маршрути. Всеки тролейбус е с дължина 18 м и може да превозва до 160 пътници. Те са проектирани с нисък под за лесен достъп.
  • За да се повиши удобството на обществения транспорт за пътниците, ще бъдат инсталирани 600 нови електронни информационни табла на спирки по натоварени пресечни линии в централните и крайградските части на града.
  • Ще бъде закупено специализирано релсово превозно средство за ремонт и поддръжка на въздушните електропроводи. То ще може да се адаптира към различни широчини на линиите, така че да обслужва цялата мрежа от електрифицирани транспортни линии на София.

Освен това проектът ще финансира изготвянето на маркетингово и правно проучване на възможностите за отдаване на правата за монтаж, експлоатация и поддръжка на 400 навеса на спирките на обществения транспорт.

Очаква се проектът да създаде 453 работни места през 12-месечния период на изпълнение, както и още 20 в етапа на експлоатация.


Общо финансиране и финансиране от ЕС

Проектът „Проект за интегриран столичен градски транспорт“ е с общ допустим бюджет от 62 624 478 EUR, като участието на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС възлиза на 42 500 000 EUR за програмния период 2007–2013 г.


Дата на проекта

23/01/2013