По-голяма информационно-технологична (ИТ) подкрепа за спа туризма и електронното здравеопазване

Проектът „ИТ Спа Туризъм“ подкрепя здравеопазването, туризма и културата в граничната област между България и Гърция посредством създаването на интегрирани ИТ системи за спа туризъм и електронно здравеопазване. Това ще позволи на общините да експлоатират горещи извори като центрове за здравен туризъм, предлагайки комплексни услуги и предоставяйки възможност за онлайн резервации и отзиви от клиентите с цел привличане на повече туристи, включително чуждестранни.

Допълнителни

 

" Проектът е свързан с инсталирането и работата на иновативни информационни технологии с цел подобряване на туристическите продукти, свързани с горещи извори, увеличаване на конкурентното им предимство пред други форми на туризъм, популяризиране на горещите извори в граничните области и създаване на съвместни туристически пакети. Системата на електронно здравеопазване е стъпка към превръщането на спа курортите в центрове за здравен туризъм, които могат да предлагат комплексни услуги през цялата година. "

Панайотис Зафериу, председател на Гръцкото сдружение на общини и общности с лечебни извори и спа курорти

Разработването на модерен канал за комуникации доведе до създаването на мрежа от спа курорти от двете страни на границата. Особеност на проекта е, че предоставя единна интегрирана информационна среда с иновативни функции и услуги за различните целеви групи, като например хора със специални нужди и възрастни. Централният интернет портал съдържа промоционални материали и подробности за дейностите по проекта, докато централната платформа дава достъп до набор от системи и подсистеми и поддържа модернизацията на услугите за клиенти.

Проектът се състои от шест дейности. Интерактивният интернет портал съдържа инструменти за навигация и подсистеми за интерактивни услуги и удостоверяване на потребители, докато системата за електронен туризъм съдържа подсистеми за туристически услуги и управление на спа центрове, онлайн резервации и наем на специализирано оборудване.

Незабавно предоставяне на информация за посетителите

Системата за незабавно предоставяне на информация информира посетителите относно горещите извори в областта, а системата за електронно здравеопазване дава достъп до централна здравна платформа, подробности за регионални информационни пунктове за електронно здравеопазване и подсистема за управление на потребителската секция. Стъпките за разработване и приложение на комплексни туристически пакети включваха създаването на обща карта за пребиваване за всички спа курорти в мрежата, като също така бяха предприети действия за публичност и информиране.

Проектът повиши осведомеността по екологичните, търговските и социалните въпроси, свързани със спа туризма, насърчаването на онлайн достъпа до здравни услуги и осигуряването на повече достъпност за този вид туризъм. Увеличеното търсене на спа лечение доведе до увеличение на инвестициите и разширяване на спа курортите в региона, което предостави възможности за растеж и заетост и стимули за посещение на тези курорти.

Спа туризмът е важен източник на приходи за Гърция и България и носи значителни икономически ползи, като например от целогодишния туристически сезон. Иновативното използване на ИТ ще даде на спа курортите конкурентно предимство.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „ИТ Спа Туризъм“ е 1 578 868 EUR, от които 1 342 038 EUR са предоставени от Европейския фонд за развитие по Оперативна програма „Гърция–България” за програмния период 2007-2013 г.


Дата на проекта

20/07/2015