Децата с увреждания получават реален шанс в живота

Децата и младежите с увреждания, които живеят в град Бургас, България, получават шанс за по-добър живот благодарение на проект за изграждане на пет модерни центъра за настаняване. Освен че осигуряват прекрасно място за живот, новите сгради предлагат редица социални и здравни услуги за подкрепа на развитието и интеграцията на 70 младежи с различни нужди.

Допълнителни

 
Центровете се грижат за деца и младежи с увреждания в град Бургас. © Община Бургас Центровете се грижат за деца и младежи с увреждания в град Бургас. © Община Бургас

" Този иновативен проект осигурява нова услуга в общността за подкрепа на процеса на деинституционализация и реинтеграция на децата в неравностойно положение. Проектът разширява обхвата на социалните услуги за уязвимите групи и подобрява тяхното качество. Той носи важна добавена стойност за постигане на общите цели на политиката на сближаване — намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт на гражданите на държавите членки и регионите на ЕС. "

Димитър Николов, кмет на Бургас

Центровете са изградени в различни квартали на Бургас и всеки един от тях се грижи за 14 деца, които получават подкрепа от специално обучен персонал. Модерният план на сградите е специално съобразен с нуждите на младите хора, които преди това са били настанени в институционални домове. Целта е да се създаде среда, която може да замени семейната домашна среда.

Специализирана база

Всеки център осигурява на децата спално помещение (за един или двама души), което може лесно да се трансформира, за да се отговори на нуждите на различните възрастови групи — от бебета до юноши. Баните са напълно оборудвани със специализирани мебели и аксесоари, включително системи за повдигане, инвалидни колички и тактилна настилка.

Кухните и трапезариите в центровете са проектирани така, че да се даде възможност децата да участват в готвенето и подготовката на храната. Освен това тихите „зони за игри” са място, където обитателите на жилищата могат да си отпочинат и да участват в групова работа. Не по-малко грижи са положени за външното пространство, като вътрешните дворове предлагат различни зони за игри и забавления, ароматерапия и физиотерапия.

Съвременна и иновативна подкрепа

Проектът подобрява капацитета на региона да се грижи за младите хора с увреждания, като същевременно се стреми да предложи съвременни и иновативни мерки за подкрепа, разработени в съответствие с най-добрите практики. Основната цел е да се осигурят подходящи условия и обстановка, така че обитателите на жилищата да постигнат напредък в своето физическо и интелектуално развитие. Проектът, който е привлякъл повече от 1,4 млн. EUR финансиране от ЕСФ, активно насърчава родителите да се ангажират повече с развитието на своите деца.

Целта е да се изградят умения за самостоятелен живот и да се гарантира, че обитателите на жилищата ще могат да преминат уверено прехода към зрялата възраст и да водят плодотворен живот. Извеждането на децата от по-традиционните институционални грижи помага и за преодоляване на тяхната социална изолация, като ги сближава с местните общности, в които те живеят сега. Всъщност центровете са изградени в гъстонаселени жилищни райони, за да се насърчи взаимодействието между потребителите на услуги и местните хора.

Изграждането на партньорства, които да помогнат за предоставянето на услуги на младите жители, играе важна роля за успеха на проекта. За тази цел община Бургас установява отлични работни отношения с НПО и професионални организации, които предоставят социални услуги за хора в неравностойно положение.

Проектът, който е създал 104 временни и 62 постоянни работни места, ще бъде продължен и в бъдеще чрез държавно финансиране. В по-общ план проектът бележи началото на процес на деинституционализация на грижите за млади хора с увреждания в целия регион.

Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Центрове от семеен тип в гр. Бургас“ е в размер на 1 702 321 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 1 446 973 EUR чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г.

Дата на проекта

12/10/2015