По-добра пътна връзка с Черноморието

Изграждането на съвременна магистрала с дължина 356 км от столицата на България София до черноморския крайбрежен град Бургас достигна своя последен етап. Нов, частично финансиран от ЕС проект цели изграждането на липсващата финална връзка.

Допълнителни

 

Последната отсечка от магистралата с дължина 115 км е от гр. Стара Загора до Карнобат в източна България. След като магистралата бъде изградена в своята цялост, транспортът в югоизточната част на страната ще бъде по-бърз, безопасен и ефективен.

Изграждане на последния участък

Изграждането на автомагистрала „Тракия” А1 започна преди няколко години. Магистралата трябва да свърже София с крайбрежието на Черно море. Тя е част от Транспортен коридор 8 на трансевропейската мрежа, свързващ Албания и Македония с българските черноморски пристанища.

Изградените участъци на магистралата – от София до Стара Загора от запад и, съответно, от Карнобат до Бургас от изток – вече са пуснати в експлоатация. Съгласно новия проект ще бъде изграден и оставащият участък с дължина 115 км, като работата е разделена на три лота и ще започне през м. май 2010 г.

Първият участък е с дължина 31,8 км и е от Стара Загора до Нова Загора; вторият е с дължина 35,7 км – от Нова Загора до Ямбол; а третият с дължина 47,7 км – от Ямбол до Карнобат. Широчината на магистралата е 29 м, а широчината на пътното платно е 15 м.

Съгласно проекта, строителните работи включват полагане на долна и горна пътна настилка, както и изграждането на основни инфраструктурни елементи, сред които пет пътни възела, 10 моста и десетки пътни и железопътни надлези и подлези. Останалите строителни работи включват смяна на местоположението на комунални услуги, предприемане на мерки за защита на околната среда и изграждането на осем симетрично разположени зони за почивка.

По-лесно и безопасно пътуване

Очаквани предимства: по-висока скорост на пътуване (от 68 км/ч до 105 км/ч) и намаляване на времето за пътуване средно с около 48 минути за цялата отсечка. Освен това се очаква съществено, почти петкратно намаление на броя на пътнотранспортните произшествия и нещастните случаи (девет пъти по-малко смъртни случаи и седем пъти по-малко случаи на тежко-ранени).

Облагодетелствани от новата инфраструктура ще са главно водачите на МПС и местното население. Транзитният трафик ще се отклони встрани от много градове и села, които понастоящем трябва да понасят шума и замърсения въздух и да се справят с опасната пътна обстановка. Ще се подобри и пътният транспорт в югоизточна България. Национална агенция „Пътна инфраструктура” ще отговаря за поддръжката на новоизградената пътна инфраструктура, която ще се финансира от приходите от винетни такси, постъпили във фондовете на Министерството на финансите и държавния бюджет.

Дата на проекта

21/02/2011