Система за бързо оповестяване при земетресения в граничния регион Румъния—България

Разработена е система за ранно оповестяване, която в рамките на 4,5 секунди подава сигнал към властите за предстоящо земетресение. Системата може да помогне да бъдат избегнати причинени от земетресения природни бедствия чрез своевременно изключване на критична инфраструктура като атомни електроцентрали, асансьори и влакове.

Допълнителни

 
Благодарение на DACEA 16 сеизмични станции като тази установяват, наблюдават и регистрират земетресения и могат да спасят човешки животи, като изпращат ранни предупреждения към властите. Благодарение на DACEA 16 сеизмични станции като тази установяват, наблюдават и регистрират земетресения и могат да спасят човешки животи, като изпращат ранни предупреждения към властите.

" Проектът DACEA увеличи устойчивостта на региона към природни бедствия, причинени от силни и дълбоки земетресения в района на Вранча. Изградената система за ранно предупреждение помага за навременното и ефективно реагиране и възстановяване след такива опасности в уязвимите зони. "

Проф. Г. Мамуряну, директор на проекта

Проектът „Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения“ (DACEA) създава съвместни системи за управление с цел да бъдат защитени природните дадености на трансграничния регион. Освен това той повишава осведомеността по въпросите на опазването и управлението на околната среда в региона. Важен резултат от проекта е, че участващите партньори създават служби за реагиране при извънредни ситуации, които сега обслужват в реално време територии от двете страни на река Дунав.

Установяване, наблюдение и регистриране

За да бъдат постигнати посочените по-горе цели, са проведени различни проучвания за оценка на сеизмичния риск в ключови точки в целия трансграничен регион. След извършване на оценката са инсталирани 16 сеизмични станции за установяване, наблюдение и регистриране на земетресения на уязвими места в двете държави.

Освен това органите за реагиране при извънредни ситуации в Румъния и България разполагат с необходимата технология за наблюдение на сеизмичната активност, която им позволява да получават информация за потенциални заплахи в реално време. Тези екипи за действие при извънредни ситуации са преминали и важно обучение за готовност за извънредни ситуации.

Новаторски проект за Европа

Разработената в рамките на проекта DACEA система за ранно оповестяване се използва ежедневно и е първата по рода си в Европа, като може да се използва и от други държави, засегнати от сеизмична активност.

През 2006 г. проектът DACEA спечели престижната европейска награда IST на Европейската комисия. Церемонията се състоя на 22 март 2006 г. във Виена в присъствието на федералния президент на Австрия д-р Хайнц Фишер и бившия еврокомисар г-жа Вивиан Рединг, наред с други високопоставени официални лица.

Проектът също така спечели първо място в „Конкурс на проекти“, организиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за периода 2007—2013 г.

Сеизмичната активност в трансграничния регион Румъния—България е традиционно висока. Прогнозира се, че в недалечно бъдеще ще има големи земетресения, което увеличава значението на този проект за района и неговото население.


Обща инвестиция и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта за разширяване на проекта „Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения (DACEA)“ е 5 706 096 EUR, като вноската от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е 741 792 EUR по Оперативна програма „Румъния—България“ за програмния период 2007—2013 г.


Дата на проекта

03/06/2015