Изучаване на политиката

Благодарение на проектите, които получават финансова подкрепа от регионалната политика и политиката на сближаване на ЕС, се изготвят важни проучвания, анализи, доклади и резултати, които могат да насърчат обмена на опит, знания и добри практики в целия ЕС. Тази база данни с функции за търсене е разработена най-вече за организатори на проекти, лица, които създават политики, и други специалисти, за да се насърчи изучаването на политиката, и съдържа изследвания на конкретни случаи, доклади за последваща оценка и други резюмета на проекти. Тези документи са свободно достъпни и могат да бъдат търсени с помощта на полетата по-долу.

Допълнителни