Сътрудничество между Турция и България в областта на художественото творчество популяризира регионалното наследство

С оглед на оползотворяване на добре запазените ресурси и забележителности и насърчаване на туризма в турско-българския граничен регион, изкуството беше използвано в рамките на проект, финансиран от ЕС, като средство за популяризиране на културата и историята на региона. В резултат на този проект беше създадена пътуваща изложба, озаглавена „Галерия на колела“, която беше представена в градове в двете държави с цел популяризиране на историята, природата и културата на региона и насърчаване на хората да я посетят.

Допълнителни

 
Exhibition in Ivaylovgrad, Bulgaria 17-18 March 2018 ©Tihomir Delchev Exhibition in Ivaylovgrad, Bulgaria 17-18 March 2018 ©Tihomir Delchev

" Проектът „Пътят на художника“ е специален, тъй като той представя по нетрадиционен начин културно-историческото и природното наследство на региона на Ивайловград, България, и на региона на Чамлъджа, Турция. Благодарение на мероприятията за представяне на тези творби беше преодоляна границата между двете държави, тъй като те дадоха възможност на местното население да преоткрие познати места и истории и привлякоха нови посетители в региона. "

Бяха организирани шест изложби на снимките и картините в Чамлъджа и в Одрин в Турция и в София и в Хасково в България, като проектът завърши с грандиозен фестивал в Ивайловград. Във фестивала взеха участие музикални и танцови групи от Ивайловград и бяха представени възстановки на типични аспекти от живота и културата на различни исторически общности, като например римляните и траките.

Проектът доведе до повишаване на популярността на Ивайловград и на Чамлъджа, както и на интереса към тях. Значително се увеличи броят на българските туристи в двата града, което даде тласък на туристическите услуги. Благодарение на успеха на проекта „Пътят на художника“ беше открита сезонна туристическа транспортна линия от Ивайловград до Чамлъджа.

Общо наследство

Двата региона по турско-българската граница имат богато общо наследство, за което свидетелства големият брой разпръснати из целия район културно-исторически и природни забележителности, датиращи от римската и тракийската епоха чак до Средновековието.

Доскоро регионът на Ивайловград в Република България и регионът на Чамлъджа в Република Турция бяха слабо познати, основно поради тяхната изолираност от по-популярните туристически маршрути и недостатъчните средства за насърчаване на техния туристически сектор.

Изкуство в името на туризма

В рамките на проекта беше организиран форум за изготвяне на списък на туристическите ресурси на регионите и на културно-историческите, археологическите, природните и етнографските забележителности, както и за обсъждане на тенденциите и възможностите в областта на културния туризъм.

По време на последвалите два пленера художници и фотографи от България и Турция пресъздадоха съществуващите културно-исторически и природни забележителности на двата региона чрез снимки и картини. Произведенията на изкуството бяха изложени в Чамлъджа, Истанбул, за да се популяризират красотата и автентичността на региона.

Творбите представляват виртуален маршрут през историята и културата на регионите под формата на художествен и личен разказ като алтернатива на стандартния туристически пътеводител.

Някои от художниците и фотографите, участващи в проекта, се включиха в обиколката на пътуващата изложба и информираха посетителите за красотата и богатството на тези по-слабо познати региони.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Пътят на художника“ е на стойност 88 006 EUR, от които 74 805 EUR са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по линия на оперативна програма „Interreg—ИПП ТГС България—Турция“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Устойчив туризъм“.

 

Дата на проекта

10/05/2019