Нови съоръжения за отдих подобряват туризма в два региона – в България и в Сърбия

В градовете Вършец, България и Пирот в Сърбия бяха създадени и модернизирани спортни и увеселителни паркове. Тези рекреативни обекти разшириха туристическите предложения в двете области, като привлякоха търсещи приключения посетители с деца и стимулираха икономическия растеж.

Допълнителни

 
The Rope Park in Varshets, Bulgaria ©Municipality of Varshets The Rope Park in Varshets, Bulgaria ©Municipality of Varshets

" Целта ни е гостите да прекарват по-разнообразно и интересно времето си тук. Въженият парк има доста сериозен потенциал. Той е най-големият в България и съм сигурен, че ще представлява интерес за гостите на Вършец. "

Иван Лазаров, кмет на община Вършец, България

Туризмът в България и Сърбия се разрастваше.Но въпреки увеличения брой посетители, имаше търсене на повече спортни и приключенски дейности за семейства. Това се усещаше най-силно през пролетта и есента, когато откритите плувни басейни и ски зоните бяха затворени.

Проектът направи двата града по-привлекателни за посетителите благодарение на добавените няколко места за отдих. Във Вършец бяха построени въжен парк, скейтборд площадка, две детски и две спортни площадки. В Пирот беше открит „адреналин“ парк. Освен това бе разработен стратегически план за подобряване на спортния туризъм в регионите.

Привличане на семейства с деца

И двете области имат богато културно наследство и се гордеят с природните си ресурси, но е необходимо да предлагат повече, за да поставят градовете на туристическата карта. Особено необходими бяха съоръженията за деца. Новопостроените „адреналин“ и увеселителни паркове — специално насочени към семейства с деца, младежи и училищни групи — подобриха предлаганото.

Въженият парк във Вършец е най-големият в България. Два часа са необходими на професионалист, за да премине целия маршрут. Беше създаден друг маршрут за нуждите на млади туристи, и специално за деца.С подобно предложение за привличане на семейства „адреналин“ паркът в Пирот беше построен до закрит басейн и включва велоалея и детска площадка.

Икономически растеж

През последните няколко години и двата града посрещнаха повече посетители на спортните, развлекателните и традиционните събития, които обикновено продължават от два до три дни. Но без каквито и да било подкрепящи програми или предлагани допълнителни дейности, посетителите не биха удължили престоя си. Новите съоръжения за отдих сега ги насърчават да останат в района по-дълго, което увеличава икономическия растеж и в двата региона.

В резултат от изпълнението на проекта бяха създадени седем работни места в туристическия сектор — четири в Пирот и три във Вършец.

Проектът също така популяризира трансграничния туризъм с помощта на партньорски форум, семинари и обменни визити на участници по проекта в двата региона.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона“ е 588 460 EUR, като приносът на ЕС от фонда на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) е в размер на 500 191 EUR, осигурени по линия на „Interreg — ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Устойчив туризъм“.

 

Дата на проекта

21/05/2019