Използване на социални медии за подобряване на ангажираността на гражданите в европейските градове

Градовете в цяла Европа използват социални медии, за да общуват с гражданите и да си съдействат за подобряване на градските пространства, ресурси и услуги.

Допълнителни

 
Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017) Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017)

" Не идвате в URBACT заради парите, а заради метода – фактът, че програмата ви кара да работите по интегриран начин с всички местни заинтересовани страни. "

Джанлука Саба, Завеждащ отдел „Международни отношения“, кметство Генуа

Социалните медии може да са мощно средство за градските органи на управление, с които да се свързват, да ангажират и да си сътрудничат със своите граждани. Ключът е знанието как те да се използват правилно. За да помогне, финансираният от URBACT проект „Интерактивни градове“ работи с 10 града по използването на електронни инструменти за подобряване на градското управление.

Резултатът е набор от инструменти за електронни решения и стратегии, които градове от всякакъв размер могат да използват, за да се свързват с гражданите и да улесняват сътрудничеството по редица инициативи.

Забележителни резултати

Участващите градове бяха Генуа и Палермо (Италия), Варна (България), Алба Юлия (Румъния), Дебрецен (Унгария), Тарту (Естония), Гент (Белгия), Париж (Франция), Лисабон (Португалия) и Мурсия (Испания). Проектът помогна на всеки от тези градове да извърши изчерпателен одит на социалните медии и електронните инструменти, използвани в момента, както и да определи други.

Участниците са разгледали различни държавни програми или услуги, в които липсва ангажираност на жителите, и са проучили как инструменти в социалните медии могат да се използват в отговор на този въпрос.

Инициативата постигна някои забележителни резултати. Например, Алба Юлия подобри използването на онлайн платформи и страници, включително Facebook и Twitter, за да получава коментари и оплаквания, които да пренасочва към съответните служби. По подобен начин Тарту разработи онлайн система, в която гражданите могат да участват във виртуални срещи и да обсъждат и коментират по теми като планове за градско развитие.

Във Варна беше разработен прототип на приложение с интерактивен градски пътеводител. Приложението помага на туристите да получат информация, например за историята на даден паметник и културата на града.

Пелермо, от друга страна, разработва нов план за мобилност за своята защитена от UNESCO област. С подкрепата на проекта градът е използвал електронни канали за комуникация и социални медии, за да ангажира по-добре заинтересованите страни. В резултат на това много публични инициативи се радват на силна обществена подкрепа.

Набор инструменти за електронни решения

„Интерактивни градове“ създаде редица полезни инструменти за други градове. Те включват набор от добри практики и пътна карта за прилагане на електронно градско управление. Има и набор инструменти за електронни услуги, помагащи на градовете да повишат осведомеността и участието на гражданите в градски инициативи.

Проектът беше реализиран като част от URBACT, европейската програма за териториално сътрудничество, която има за цел да насърчава устойчивото, интегрирано развитие в градовете в цяла Европа. Тя използва ресурси и ноу-хау за повишаване на капацитета на градовете за подобрения в четири области: управление, околна среда, приобщаване и икономика.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Интерактивни градове“ е на стойност 716 745 EUR, като приносът на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 549 820 EUR по линия на Оперативната програма „URBACT III“ за програмния период 2014—2020 г.

Дата на проекта

11/11/2020