Smart Impact: Полагане на основите на интелигентно градско развитие в Европа

Докато градовете се занимават с предизвикателството да се превърнат в интелигентни градове, гъвкавите организации и екосистемите играят решаваща роля да се гарантира, че технологията може да бъде използвана в пълния ѝ потенциал. Проектът Smart Impact, финансиран по програмата „Urbact“ на Европейския фонд за регионално развитие, събра 10 града партньори в цяла Европа, за да се проучат и разработят инструменти за управление на иновациите за общините, които трябва да финансират, изградят и управляват интелигентния град.

Допълнителни

 
During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017) During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017)

" Членовете на групата участваха в транснационални срещи, по време на които бяха обхванати конкретни теми в рамките на проекта. Тези обмени им дадоха нови идеи за това как да подобрят сътрудничеството с местните заинтересовани страни и да осъществят някои желани дейности. "

Анка Дурич, ръководител на отдел „Анализ и подобряване на бизнес процесите“ в градската управа на Загреб

Градският съвет на Манчестър ръководеше мрежата за планиране на дейностите по Urbact, която обедини заинтересованите страни от Ирландия, Португалия, Испания, Хърватия, България, Румъния, Унгария, Швеция и Нидерландия. Ключовият резултат от проекта беше изготвянето на поредица от планове, конкретни за всеки отделен град партньор, които определят конкретни действия, които е необходимо да се предприемат, за да се гарантира интелигентно и устойчиво градско развитие.

Петстранен подход

Докато програмите за интелигентни градове в ЕС все повече наблягат на разработки на основата на технологиите и данните, малко внимание се обръща на управленските структури, процеси, иновации и интегрирано планиране на бизнес моделите в подкрепа на постигането на резултати. Поради този пропуск много градове не са добре подготвени да се възползват от предлаганите възможности.

За да се преодолее това предизвикателство, с проекта „Интелигентно въздействие“ се поставя акцент върху обучението и споделянето на знания в пет тематични области:

  • Организационно развитие – как общините могат да разработят нови структури и процеси в подкрепа на интелигентния град;
  • Финансиране и възлагане на обществени поръчки – начини за финансиране и осигуряване на иновации и как градовете могат да планират, подкрепят и остойностяват нови бизнес модели за доставяне на иновации;
  • Правила и стимули – интелигентни политики и правила в подкрепа на интелигентните градове;
  • Екосистеми на иновациите – как един град може да подкрепя собствената си екосистема, за да се осигуряват решения на градските предизвикателства;
  • Управление и интеграция на данните – предизвикателства и възможности за използване на данните, включително отворени данни, пазари за данни, собственост и защита.

Успоредно с това всеки от 10-те партньори по проекта „Интелигентно въздействие“ създаде местна група за Urbact, в която да се събират ключови местни заинтересовани страни. Целта на тези групи беше да се интегрира обучението от проекта, а участниците изготвиха планове, в които са очертани действията, необходими за отговор на предизвикателствата пред интелигентния град.

Колективно обучение

В рамките на двугодишния проект градовете партньори бяха домакини на шест двудневни програми. Тези семинари предоставиха възможност да се изпробват решения в действие, всяко от тях обхващащо тематична област. Организирани бяха посещения с екскурзовод, а гостуващи експерти изнесоха беседи за предизвикателствата и решенията пред интелигентния град.

Колективният опит на 10-те градове партньори се оказа силно преимущество на проекта. По-големите и по-опитни градове Дъблин, Порто и Манчестър посочиха възможностите, от които другите градове могат да се възползват.

По-малките градове показаха ценен опит в определени области, например опита на Гуадалахара (Испания) в използването на данни за градско управление, Мишколц (Унгария) в развитието на транспорта и Смолян (България) в ангажираността на кмета.

Проектът беше подкрепен от водещия експерт Аланус фон Радецки, който е ръководител на изследователския отдел на института „Фраунхофер“ – водеща европейска изследователска група, която поставя акцент върху интелигентните градове.

Разработване на планове

По време на проекта плановете бяха подробно преглеждани от партньорите. Тук целта беше да се възползваме от значителния колективен опит на групата и този на фон Радецки.

До края на проекта всеки един от градовете беше изготвил своя план и беше създаден уебсайт на проекта, на който да се представят документи и казуси по петте тематични области. В резултат на това градовете партньори разполагат с планове за преобразяване на собствените си градове, а други градове могат да се поучат от проекта и да разберат как да се превърнат в интелигентни градове.

Проектът беше реализиран като част от Urbact, европейската програма за териториално сътрудничество, която има за цел да насърчава устойчивото, интегрирано градско развитие в градовете в цяла Европа. Тя използва ресурси и ноу-хау за повишаване на капацитета на градовете за подобрения в четири области: управление, околна среда, приобщаване и икономика.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общата инвестиция за проекта Smart Impact е на стойност 750 000 евро, като приносът на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 572 566 евро по линия на програмата „Urbact“ за програмния период 2014 – 2020 г.

Дата на проекта

20/09/2020