Френският проект BioCanteens се стреми да разпространява консумацията на местна органична храна в училищните столове в цяла Европа

Мрежата за трансфер на BioCanteens използва приготвянето на училищни ястия с местна органична храна, за да опази здравето на хората и околната среда. Ръководителите на проекта имат за цел да пренесат добрите практики от Муан-Сарту, разположен във френския регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг, до градовете в Европа.

Допълнителни

 
The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons

" Динамиката, създадена в мрежата, тласна градовете партньори да възприемат глобален подход, като включат нови аспекти, върху които не са работили. BioCanteens създаде динамика, която се надяваме да продължи във всеки един от градовете, дори и след като проектът завърши. "

Натан Бегок, служител, отговарящ за комуникацията по проекта BioCanteens

Муан-Сарту, водещият партньор по проекта, успя да намали хранителните отпадъци в участващите училища с около 80 %, приблизително от 150 g до 30 g на чиния. Това компенсира разходите за преминаване към ползването на биологични продукти. Съпътстващите образователни дейности повишават информираността на децата за устойчивата храна.

В град Троян, България, бе изградено чисто ново общинско стопанство, което да снабдява  столовете с местни биологични продукти. Във Васлуй, Румъния, социалните столове подобриха достъпността до висококачествени храни за групите в неравностойно положение. Градовете партньори подобриха процесите си за възлагане на обществени поръчки, разработиха образователни дейности за деца и увеличиха дела си на биологичните продукти.

По-широкообхватна визия

По-широкообхватната визия на проекта е да създаде трайна, устойчива система за местни храни, като за отправна точка се използват училищните столове. Той има за цел да разработи столове с органична храна, да намали хранителните отпадъци и да засили както предлагането, така и търсенето на биологични продукти в градовете партньори в Белгия, Италия, Португалия, България, Гърция и Румъния. Целта е да се включат асоциации, производители, търговци на дребно, граждани и университети.

Добрите практики, демонстрирани в Муан-Сарту, могат лесно да се приложат в градовете партньори, както и на други места, за да се повиши качеството на сервираните ястия и да се улесни управлението на кухнята. Те се въвеждат на различни етапи от процеса на кетъринг.

Тези практики могат да се използват, за да помогнат на персонала в кухните да състави алтернативни менюта и да адаптира грамажа на порциите по време на планиране и приготвяне на храната. Обучението по време на хранене може да спомогне за образоването на децата, а хранителните отпадъци могат да бъдат сортирани и измерени след хранене.

Връзки между партньорите

През януари 2019 г. ръководителите на проекти организираха тридневна международна среща, посветена на добрите практики, за координатори на проекти и училищни готвачи. Тя включваше колективна сесия за готвене в един от училищните столове в Муан-Сарту, в която партньорите бяха разпределени в екипи и готвиха ястия, представящи местната култура на партньорите. След това имаше обща вечеря.

Целта беше да се създадат връзки по време на забавен обмен между специалисти и да се покаже значението на активното включване на кухненския персонал, за да бъде инициативата ефективна и устойчива.

Проектът беше реализиран като част от Urbact, европейската програма за териториално сътрудничество, която има за цел да насърчава устойчивото, интегрирано градско развитие в градовете в цяла Европа. Тя използва ресурси и ноу-хау за повишаване на капацитета на градовете за подобрения в четири области: управление, околна среда, приобщаване и икономика.

Дата на проекта

27/08/2020