Използване на културата за насърчаване на сближаването и туризма в българо-сръбския граничен регион

Проект, финансиран от ЕС, популяризира наследството на българо-сръбския трансграничен регион чрез културни дейности, включително театрални постановки и демонстрации на традиционни танци, с цел повишаване на регионалната интеграция и увеличаване на туристическата привлекателност на региона. Дейностите бяха съсредоточени в общините Монтана, България, и Медиана, Ниш, Сърбия.

Допълнителни

 
Actors of the Nis Puppet Theatre performing “How the Children Become Good” in Nis, Serbia, on January 13 2018 ©Svetislav Pantic, Gradimir Nikolic Actors of the Nis Puppet Theatre performing “How the Children Become Good” in Nis, Serbia, on January 13 2018 ©Svetislav Pantic, Gradimir Nikolic

" Проектът разработи „обща стратегия за насърчаване на туризма“, основана на изследване, проведено и в двата региона, което ще позволи на местните власти и заинтересованите страни в областта на туризма да развият допълнително този сектор. "

Светислав Пантич, ръководител на проекта

Партньори по проекта бяха градската община Медиана, град Ниш, като водещ партньор, и общинският драматичен театър „Драгомир Асенов“ — Монтана. Партньорите по проекта организираха четири културни събития, две в България и две в Сърбия, в които участваха изпълнители и от двете страни. Публиката се наслади на традиционни танци и песни, които отразяват общото културно наследство на двете страни, както и на представените пиеси и куклени театрални постановки, и на изпълненията на съвременни танцови формации.

Беше създаден онлайн културен календар, който да информира местните жители и туристи за събитията в региона, и беше разработена обща стратегия за насърчаване на туризма. В резултат на това се подобри регионалното сближаване, хиляди хора последваха проекта в социалните медии и беше даден тласък на местния туризъм и икономическата активност.

Използване на социални медии

Проектът беше основан на данни, получени от Бюрото за преброяване на населението в България и от сръбски служители, работещи в сферата на туризма, които сочат, че туризмът в региона изостава в сравнение с международните тенденции.

Целта беше да се популяризират местните културни събития и да се осъзнае привлекателността на трансграничния регион като туристическа дестинация, както и да се подобри сближаването между двете нации и тяхното общо културно наследство — отразено в песни, танци, истории и начин на живот.

В резултатът беше стартирана онлайн кампания под наслов „Медиана е вечна“. Събитията бяха безплатни и се провеждаха на обществени места. В резултат на това възможност да се насладят на представленията имаха не само жителите и туристите, но също и хора от маргинализираните групи и хората с увреждания. Изпълненията бяха заснети и публикувани в YouTube и промотирани във Facebook, Twitter и Instagram.

Основните ползи бяха над 13 000 последователи на проекта в трите социални мрежи, над 25 000 посещения на страници и 9 000 взаимодействия с посетители. Над 1 000 местни граждани, деца в предучилищна възраст и ученици присъстваха на събитията и се забавляваха с представленията на български и сръбски музиканти и актьори.

Културни връзки

Новаторското в проекта беше, че когато един партньор организираше събитие на своята територия, представлението се предаваше онлайн, което позволяваше на другия партньор да организира публични зрителски пространства за своите граждани и туристи.

Бяха закупени открита сцена и прожекционна система за българския партньор и сценично оборудване, аудио, озвучителна и прожекционна системи за сръбския партньор. Партньорите имат за цел да продължат да използват оборудването най-малко пет години след края на проекта. И двамата партньори гарантират устойчивостта на проекта чрез осигуряване на бюджет и финансиране на проекта със свои собствени средства и други източници на финансиране.

Общата стратегия за насърчаване на туризма трябва да служи като ръководство за туристическите агенции и организации. Тя очертава тенденциите в местния туризъм и дава препоръки за бъдещи планове. Тя съдържа информация за традиционни културни събития и за исторически и туристически обекти.

Беше разработен общ онлайн културен календар, който да информира туристите и местните жители за предстоящи събития и атракции, като помага на туристите да планират посещенията си в региона.

Проектът даде тласък на дружествата в туристическия сектор, включително на транспортните оператори и магазините за подаръци и сувенири.

Общи инвестиции и финансиране от ЕС

Общата инвестиция за проекта „Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничния регион България—Сърбия“ е 527 627 EUR, като приносът на ЕС от фонда на Инструмента за предприсъединителна помощ е в размер на 486 783 EUR, осигурени по линия на Оперативна програма „Interreg—ИПП ТГС България—Сърбия“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията попада в обхвата на приоритета „Насърчаване на туризма, културното и природното наследство”.

Дата на проекта

12/02/2019