Нов ГКПП между Гърция и България прави пътуването по-безопасно и по-бързо

Изграждането на нов контролно-пропускателен пункт на границата между Гърция и България край Рудозем, заедно с нови пътища, тунели и мостове, ще улесни и ще направи по-безопасно пътуването между двете държави.

Допълнителни

 
Construction of a bridge and tunnel near the Greece-Bulgaria border as part of the CrossBo project. ©Egnatia Odos SA (2020) Construction of a bridge and tunnel near the Greece-Bulgaria border as part of the CrossBo project. ©Egnatia Odos SA (2020)

" Този нов граничен контролно-пропускателен пункт представлява приоритет на сътрудничеството между България и Гърция и техните правителства. Проектът ще подобри инфраструктурата в трансграничния регион и ще надгради значителните инвестиции в TEN-T, направени в този регион в миналото. "

Авгерини Томаиду, мениджър програмиране и финансиране, Egnatia Odos S.A.

Новият контролно-пропускателен пункт, финансиран от ЕС, и подобрената инфраструктура, ще бъдат завършени до 2021 г., което означава, че бизнесът, местните жители и туристите могат да очакват по-бързо, по-безопасно и по-удобно пътуване между двете държави.

Пътната мрежа ще свърже големи пристанища като Кавала (Гърция), Александруполис (Гърция) и Бургас (България) с летищата в Пловдив (България), Кавала (Гърция) и Александруполис (Гърция). Благодарение на това се очаква увеличаването на туризма и търговията да подобри качеството на живот и да доведе до по-близки отношения между жителите в региона.

Насърчаване на растежа от двете страни на границата

Трансграничният регион между Гърция и България обхваща както планински, така и крайбрежни територии. Регионът дълги години е имал лоша пътна инфраструктура и нисък икономически растеж, които са действали като бариера между големите градове и туристическите курорти.

ГКПП Рудозем-Ксанти е от изключително важно значение за гражданите от двете страни на границата, които живеят в селските и градските общности. Граничният пункт осигурява достъп до крайбрежните курорти по северната част на Егейско море в Гърция и до ски курортите в югоизточните планини на България.

Един такъв курорт е Пампорово. Той е най-южният ски курорт в Европа и един от най-големите в България. Новата пътна инфраструктура ще свързва Пампорово и околните ски писти с Пловдив, втория по големина град в България, на север и с Гърция на юг.

Кавала се намира в най-южната точка на новата пътна мрежа. Той е основно пристанище в Северна Гърция и важен икономически район с близкия остров Тасос.

Защита на водачите и опазване на естествената среда

От началото на строителството през 2016 г. насам се полагат грижи за опазване на природата в участъците, където се работи. Новите тунели и мостове по по-коварните участъци от пътя ще направят пътуването значително по-безопасно. Обновени са и пътните настилки.

Улесненото пресичане на границата ще смекчи регионалните различия и ще предостави по-равни възможности. По-лесното пътуване през границата ще подкрепи конкурентоспособността на по-широкия регион на Балканите и Средиземноморието и ще помогне за свързването му с трансевропейската транспортна мрежа на север и на запад.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общите инвестиции за проекта „CrossBo/Стремеж към подобряване на трансграничната достъпност“ са в размер на 38 802 558 EUR, от които 32 982 174 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез „Оперативната програма Interreg V-A Гърция—България“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията попада в приоритет „По-добра взаимосвързана трансгранична зона“.

Дата на проекта

30/07/2020