България и Турция обединяват усилия за възстановяването на исторически обекти

Благодарение на трансграничното сътрудничество между една българска и една турска институция бяха възстановени два важни исторически обекта. Проект „TOGETHER — Общо културно-историческо наследство без граници“ разчиташе на финансиране от ЕС за съхраняването на инфраструктурата около средновековния скален манастир „Св. Никола“ в Къркларели, Турция, и за подобряването на привлекателността на късноантичната и средновековна крепост Акве калиде в Бургас, България.

Допълнителни

 
Result of investment in the St. Nicholas monastery, Kiyikoy, as part of the EU-funded TOGETHER project ©Radovesta Stewart Result of investment in the St. Nicholas monastery, Kiyikoy, as part of the EU-funded TOGETHER project ©Radovesta Stewart

" Две регионални културни институции от двете страни на границата обединиха усилия в рамките на проект „ТOGETHER — Общо културно-историческо наследство без граници“. Регионалният исторически музей — Бургас, България, и Регионалният директорат за култура и туризъм — Къркларели, Турция, сформираха партньорство за подобряване на привлекателността на два от своите най-ценни културно-исторически обекта и повишиха тяхната популярност, като ги обединиха в един регионален туристически продукт. "

Радовеста Стюърт, ръководител на проекта „TOGETHER — Общо културно-историческо наследство без граници“.

Почти 100 000 културни и религиозни туристи посещават ежегодно скалния манастир „Св. Никола“. Поради липсата на средства пътят към манастира беше в лошо състояние. Благодарение на финансовите средства, отпуснати за проекта, пътят с дължина 1,2 km между крепостта в село Къйъкьой и манастира беше напълно реконструиран. Трасето за превозни средства и тротоарите бяха покрити с гранитни павета, за да се съчетаят естествено със заобикалящата среда. От двете страни на пътя и при входа на манастира беше монтирано улично осветление. Пред археологическия обект беше изградена зона за паркиране, в резултат на което манастирът стана по-достъпен и привлекателен за туристите.

Възстановяване на историята

Благодарение на археологическите проучвания при баните в Акве калиде, проведени през изминалото десетилетие, беше открита голяма подземна конструкция, която доскоро беше недостъпна. По време на проекта беше отводнен и възстановен студен басейн от римската епоха и беше изграден проход между основните части на историческия обект и подземните конструкции. Проходът дава възможност на посетителите да слязат до участъците в по-ниските нива, които са осветени с монтирани декоративни осветителни панели, и да разгледат по-древните части на обществените бани.

При проучванията през изминалите десетилетия бяха открити десетки артефакти, включително монети, керамика и мраморни плочи с надписи. Регионалният исторически музей — Бургас, който е водещият партньор по проекта, използва финансовите средства от ЕС за закупуването на оборудване за 3D сканиране и мощен сървър за дигитализиране на тези ценни находки във виртуална колекция. Специално помещение в музея беше преобразувано в професионално фотостудио за улесняване на този процес.

Днес дигиталната библиотека съдържа 127 експоната, които представят 2000-годишната история на Акве калиде — от първоначалните тракийски заселници до Османската империя. В музея бяха монтирани модерни информационни табла, на които посетителите могат да видят колекцията. По този начин не само се подобрява привлекателността на историческия обект и на музея, но се намалява и рискът от заплахи за текущото съхранение на реликвите. 

Създаване на обща туристическа дестинация

Във връзка с представянето на дигиталната колекция проектът събра археолози и експерти по консервация и реставрация по време на проведената в музея съвместна научна конференция, озаглавена „Древният град Акве калиде и скалният манастир „Св. Никола“ — възможности и проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“.

Музеят очаква да разшири колекцията с други видове експонати и да включи различни отдели, като например история, етнография и природа. Платформата ще се използва за популяризиране на находките, за улесняване на административната работа на музейните специалисти и за разработване на допълнителни проучвания.

Благодарение на трансграничното сътрудничество по проекта „TOGETHER — Общо културно-историческо наследство без граници“ районът беше успешно популяризиран като обща туристическа дестинация чрез обединяването на историческите забележителности в един продукт. Успешната реализацията на целите на проекта доведе до много положителни отзиви от страна на регионалните и националните медии, както и до значително повишаване на популярността на двата обекта.

Общ размер на инвестициите и финансирането от ЕС

Общите инвестиции за проекта „TOGETHER — Общо културно-историческо наследство без граници“ е на стойност 486 735 EUR, от които 413 725 EUR са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по линия на оперативна програма „Interreg — ИПП ТГС България—Турция“ за програмния период 2014—2020 г. Инвестицията е по приоритет „Работни места, растеж и инвестиции“.

 

Дата на проекта

10/05/2019