Речник

Допълнителни

 

Награди „RegioStars“

Наградите „RegioStars“ имат за цел да насърчат обмена на опит и добри практики между европейските региони като начин за увеличаване на иновациите.

Те се връчват ежегодно и целта им да бъдат откроени и отличени проекти за регионално развитие, подкрепени чрез регионалната политика на ЕС. Наградите са форум, на който се представят оригинални и новаторски проекти, които могат да послужат за вдъхновение на други региони в най-различни области – иновации на МСП, биоикономика и устойчив градски транспорт.

За да бъде номиниран за награда, даден проект трябва да се характеризира с новаторство и устойчивост и да е имал положителен принос за икономиката на съответния регион. Чрез него също така трябва да са постигнати резултати, които могат да подобрят местните, регионалните и междурегионалните партньорства.

Допълнителна информация