Речник

Допълнителни

 

Работна група за Северна Ирландия

Една от предприетите от Комисията важни инициативи за Северна Ирландия е създаването на работна група за Северна Ирландия (NITF).

Тя произтича от споразумението за възстановяване на договореностите за споделяне на правомощия в Северна Ирландия от май 2007 г., в което участват двете най-големи политически партии.

Бившият председател на Комисията Барозу е първият високопоставен международен политик, посетил новоизбрания премиер, г-н Иън Пейсли, и неговия вицепремиер, г-н Мартин Макгинес.

Той предлага да бъде създадена работна група в рамките на Комисията, за да се проучи как Северна Ирландия може да се възползва в по-голяма степен от политиките на ЕС и да участва по-активно в процеса на изготвяне на политиките на ЕС с цел да постигне по-голям просперитет.

Допълнителна информация