Градски одитt

Допълнителни

 

Изследване за начина, по който се възприема качеството на живот в 79 европейски града

През юни 2015 г. беше проведено проучване, за да се определи как местните жители възприемат качеството на живот в 79 града.

В това проучване се разглеждат теми като заетост, околна среда, жилища, транспорт, култура, градски услуги и имиграция.

2016 - Прочетете проучването pdf en - Eurobarometer Flash/National Reports en - Data for Research

2013 - Прочетете проучването pdf en - annex en

2010 - Прочетете проучването pdf de en es fr nl - annex en - annex 2 xls en

2007- Прочетете проучването - annex

Показатели за европейски градове

Евростат разполага с три информационни набора, които предлагат подбор от ключови показатели за европейски градове.

Първият набор показва всички градове с градски център с най-малко 50 000 жители. Този набор също така предоставя данни за града и неговата прилежаща зона, която се нарича функционална градска зона. Той съдържа показатели за население, трудова заетост, образование, транспорт и околна среда.

Вторият информационен набор използва регионалните данни NUTS-3 за изготвяне на показатели за отделни областни региони. Всеки областен регион представлява функционален градски регион с най-малко 250 000 жители. Този набор осигурява данни за демография, БВП, трудова заетост, патенти и др.

Третият набор предлага показатели по държави за всички градове взети заедно. Освен това той предлага данни за „малки градове и предградия“ и „селски райони“. През последните години този набор се разрасна значително и сега разполага с над 100 показателя в базата данни, включващи показатели за трудова заетост, образование, бедност и използване на информационни и комуникационни технологии от домакинствата.