Регионалната политика и най-отдалечените региони

В Европейския съюз има девет най-отдалечени региона, които географски са много отдалечени от европейския континент

  • Гваделупа и Реюнион (два френски региона)
  • Майот (един френски отвъдморски департамент)
  • Френска Гвиана и Мартиника (две френски териториални общности)
  • Сен Мартен (една френска отвъдморска общност)
  • Мадейра и Азорски острови (два португалски автономни региона)
  • Канарски острови (една испанска автономна област)

Допълнителни

 

Това са острови и архипелази в Карибско море, Индийския океан и западната част на Атлантическия океан и територия в горите на Амазония. Въпреки голямата им отдалеченост от континента тези региони са неразделна част от ЕС. В тях живеят 4 800 000 души, колкото населението на Ирландия.

По отношение на най-отдалечените региони се прилагат правото на ЕС и всички права и задължения, свързани с членството в ЕС, с изключение на случаите, когато се прилагат специфични мерки или дерогации. Съгласно член 349 от ДФЕС тези специфични мерки са предназначени да отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени най-отдалечените региони поради тяхната отдалеченост, островен характер, малка територия, неблагоприятен релеф и климат и икономическа зависимост от ограничен брой производства.

Най-отдалечените региони ползват финансиране по линия на политиката на сближаване чрез Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.