Северна Ирландия: Програма за мир

Програмата PEACE III (2007-2013 г.) е специфична програма на структурните фондове на ЕС. Тя има за цел да засили напредъка за мирно и стабилно общество и да насърчава помирението в Северна Ирландия и граничните области на Ирландия.

Програмата е по цел "Европейско териториално сътрудничество". Нейният общ бюджет възлиза на 333 млн. евро, от които 225 млн. евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Тя обхваща Северна Ирландия и граничните области на Ирландия (което включва графствата Кейвън, Донегал, Лейтрим, Лаут, Монаган и Слайгоу).

Програмата PEACE III се ръководи от Органа за специални програми на ЕС EN.