Разширяване на ЕС

Страните, желаещи да се присъединят към ЕС, могат да получат подкрепа за подготовка на своето общество и икономика за членство в Съюза по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Достъп до фонда имат редица балкански страни и Турция. Той е важен инструмент във външната политика на ЕС.

По-конкретно в рамките на ИПП страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство могат да получат помощ за институционално изграждане, развитие на гражданското общество и икономически и административни реформи.

Въпреки че ИПП е външнополитически инструмент, той се разглежда и като специална част от регионалната политика, тъй като е насочен към потенциални страни членки на ЕС.