Култура

Културата стои в същността на богатото наследство и история на Европа и играе важна роля в подобряването на привлекателността на обектите и подчертаването на уникалната идентичност на определени дестинации. Културата и творчеството могат да бъдат важни движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за предприемачество. Културата е ключов фактор за увеличаване на приходите от туризъм, като културният туризъм е един от най-големите и най-бързо развиващите се туристически сегменти в световен мащаб. Културата играе важна роля и в насърчаването на социалното включване.

Допълнителни

 

Какво представляват културните и творческите индустрии?

Културните и творческите индустрии включват разнообразие от бизнес дисциплини, които оказват културно и икономическо влияние, по-специално върху:

 • изкуствата и архитектурата,
 • мрежовия и графичния дизайн,
 • издателската дейност,
 • игрите и мултимедиите,
 • музикалната и развлекателната индустрия,
 • художествените занаяти и модния дизайн,
 • филмовата индустрия,
 • рекламата и връзките с обществеността.

Защо да инвестираме?

Културата и творчеството не се ограничават само до художествената стойност. Посредством структурните и инвестиционните фондове на ЕС развитието на техния потенциал може да се използва пълноценно за създаването на работни места и растеж в европейските региони и градове. Например:

 • Развитието на креативни промишлени клъстери, творчески инкубатори и цифровизацията на културното съдържание са доказани като особено полезни в насочването на икономическия преход към икономика, основана на знания, и услуги. 
 • Посредством проектирането на нови продукти и услуги културните инвестиции дадоха нов живот на иначе западащи индустрии. Като част от по-широки регионални иновационни стратегии тези видове инвестиции могат да отворят място за пазарни ниши с по-висока стойност в отдалечените региони.

Програмен период 2007-2013 г.

Между 2007 и 2013 г. ЕС инвестира повече от 6 милиарда евро в културни и творчески индустрии (КТИ), разпределени, както следва:

 • 3 милиарда евро за опазване и съхранение на нашето културно наследство
 • 2,2 милиарда евро за развитие на културна инфраструктура
 • 775 милиона евро за подкрепа на услуги в областта на културата

Програмен период 2014-2020 г.

За програмния период 2014-2020 г., който се фокусира основно върху засилването на конкурентоспособността и растежа и заетостта, на националните и местните органи се препоръчва: