Политика на конкуренция

Допълнителни

 

Политиката на сближаване и регионалната политика трябва да са съобразени с правилата за държавни помощи.

С член 107 от Договора за функциониране на ЕС pdf се забраняват мерки за държавна помощ, които:

а) включват прехвърляне на държавни ресурси
б) водят до създаване на икономическо предимство за предприятия
в) водят до нарушаване на конкуренцията чрез избирателно осигуряване на преимущество на определени бенефициенти
г) засягат търговията между страните от ЕС.

За повече подробности вижте наръчника за държавните помощи pdfEnglish.

Допълнителна информация

  • Сайт на ГД "Конкуренция" за държавните помощи English
  • Икономическа криза - отговорът на политиката на сближаване DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk