Моят регион има ли право на финансиране (2014-2020 г.)?

Политиката на сближаване обхваща всички региони в ЕС. В същото време по-голямата част от средствата са насочени към регионите, в които са най-необходими - тези с БВП на глава от населението по-нисък от 75% от средния за ЕС.

Как се определят регионите? За целите на политиката на сближаване се използва системата NUTS на ЕС, съгласно която всяка страна е разделена на три нива статистически единици (региони по NUTS) в зависимост от броя на населението.

Общи критерии за броя на населението за нивата по NUTS:

Ниво Минимум Максимум
Ниво 1 3 милиона 7 милиона.
Ниво 2 800 000 3 милиона
Ниво 3 150 000 800 000

Допустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г.

Пълен текст на регламента в Eur-Lex - Области на действие


Eligibility 2014-2020

карта : Структурните фондове 2014-2020 допустимост pdf


Eligibility 2014-2020

карта : опустимост на политиката на сближаване 2014-2020 г pdf