Моят регион има ли право на финансиране?

Всеки регион в ЕС има право на финансиране по линия на две от трите основни цели на политиката на сближаване (сближаване, регионална конкурентоспособност и заетост, европейско териториално сътрудничество). В същото време по-голямата част от средствата са насочени към регионите, в които са най-необходими - тези с БВП на глава от населението по-нисък от 75% от средния за ЕС.

Допълнителни

 

Как се определят регионите? За целите на политиката на сближаване се използва системата NUTS на ЕС, съгласно която всяка страна е разделена на три нива статистически единици (региони по NUTS) в зависимост от броя на населението. В момента ЕС е разделен на 273 региона от "ниво 2" и всички те са обхванати от политиката на сближаване.

Общи критерии за броя на населението за нивата по NUTS:

Ниво Минимум Максимум
Ниво 1 3 милиона 7 милиона.
Ниво 2 800 000 3 милиона
Ниво 3 150 000 800 000

Вижте карта на регионите по цел "Сближаване" и цел "Регионална конкурентоспособност и заетост" за 2007 - 2013 г.

Допустимост на политиката на сближаване 2007-2013 г.

Региони по цел "Сближаване"

Региони от ниво NUTS 2 с БВП на глава от населението по-нисък от 75% от средния за ЕС.

 • Хърватия- цялата страна
 • България - цялата страна
 • Чешка република - Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
 • Германия - Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, Magdeburg, Thüringen
 • Естония - цялата страна
 • Гърция - Anatoliki Makedonia, Thraki, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Peloponnisos, Voreio Aigaio, Kriti
 • Испания - Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia
 • Франция - Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion
 • Унгария - Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
 • Италия - Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
 • Латвия - цялата страна
 • Литва - цялата страна
 • Малта - цялата страна
 • Полша - цялата страна
 • Португалия - Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
 • Румъния - цялата страна
 • Словения - цялата страна
 • Словакия - Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
 • Обединено кралство - Cornwall and Isles of Scilly, West Wales and the Valleys

Следните региони получават постепенно намаляваща помощ (те имаха право на финансиране по цел "Сближаване", когато ЕС се състоеше от 15 държави, но не и когато броят на неговите членове стана 25):

 • Белгия - Province du Hainaut
 • Германия - Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle
 • Гърция - Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Attiki
 • Испания - Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Principado de Asturias, Región de Murcia
 • Италия - Basilicata
 • Австрия - Burgenland
 • Португалия - Algarve
 • Обединено кралство - Highlands and Islands

Региони по цел "Регионална конкурентоспособност и заетост"

Всички региони, които нямат право на финансиране по цел "Сближаване" или на постепенно намаляваща помощ.
До 2013 г. е предвидена помощ за постепенен преход за следните региони, чийто БВП бе по-нисък от 75% от средния за ЕС-15 през предишния период (2000 - 2006 г.), но след 2007 г. е над този праг:

 • Ирландия - Border, Midland and Western
 • Гърция - Sterea Ellada, Notio Aigaio
 • Испания - Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana
 • Италия - Sardegna
 • Кипър - цялата страна
 • Унгария - Közép-Magyarország
 • Португалия - Região Autónoma da Madeira
 • Финландия - Itä-Suomi
 • Обединено кралство - Merseyside, South Yorkshire

Цел "Европейско териториално сътрудничество"

 • Трансгранично сътрудничество - Региони от ниво NUTS 3 покрай вътрешните сухоземни граници на ЕС и покрай някои външни сухоземни граници, както и покрай морски граници, отдалечени една от друга на не повече от 150 км (вижте картата pdfEnglish ).
 • Транснационално сътрудничество - вижте картит pdfEnglish
 • Междурегионално сътрудничество - всички региони в ЕС.