Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Допълнителни

 

Новини

  Есенното издание на списание „Панорама“ вече е достъпно за изтегляне и обхваща серия от статии, посветени на 30-та годишнина на Interreg. Проучваме как да направим комуникационните дейности по-природосъобразни, съобщаваме резултатите от голямо проучване за трансграничното сътрудничество и изтъкваме приноса на младите хора за програмите. Също така представяме подробна информация за всички финалисти и победители в тазгодишните награди Regiostars за най-иновативните проекти в ЕС.

  Държавата, към която сме насочили вниманието ви този път, е Латвия. В нашето ексклузивно интервю Янис Реирс, министър на финансите, обяснява как тази балтийска държава е използвала финансиране от ЕС за справяне с регионалните различия, как е реагирала на кризата с Covid-19 и споделя техните планове за зелено и цифрово бъдеще през програмния период 2021—2027 г.

  В раздела „С ваши думи“ е представен материал за приноса от CESER във Франция, присъстват и редовните ни раздели „Карти“ и „Център за данни“, а раздел „Проекти“ ще ви отведе в Италия и Хърватия, Кипър и гръцките острови, Реюнион и Финландия.

  Panorama 74: Latvia building bridges to strengthen regional growth 

  Eвропейската комисия и международни експерти помогнаха на властите на България, Хърватия и Словения да насочат по-добре инвестициите, за да направят здравните си сектори по-ефективни и устойчиви в бъдеще. Резултатите от съвместния проект, иницииран и финансиран от Комисията, бяха представени днес по време на заключителното хибридно събитие , което се проведе по същото време в Любляна, София, Загреб и Брюксел. Трите страни заедно участваха в изработването на методология за картографиране на инфраструктурата, човешките ресурси, съществуващи капацитет, настоящи и бъдещи нужди в областта на спешната и дългосрочна медицинска помощ. Това ще позволи на трите страни да подготвят своите стратегии и план за бъдещи инвестиции, подкрепени от финансиране на политиката на сближаване , но също и други инструменти като инструмент за гъвкавост и реформа или националните бюджети. Съвместният проект, ръководен от експерта по обществено здраве д-р Александър Джакула, също ще допринесе за укрепване на здравния сектор, вземайки предвид уроците, извлечени от пандемията на коронавируса.

  Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Настоящата извънредна ситуация за пореден път потвърди, че наличието на ефикасно и достъпно здравеопазване е от основно значение за благосъстоянието на нашите граждани и устойчивостта на нашите общества. Политиката на сближаване ще продължи да инвестира в укрепване на здравните сектори в държавите-членки като ключов актив за справяне със социалните и териториалните различия . Радвам се, че неговата инициатива ще помогне на България, Хърватия и Словения да подготвят по-добри, по-перспективни и устойчиви инвестиции“.  

  Министърът на здравеопазването на Словения, д-р Томаш Гантар, каза: „Докато се подготвяме за следващия програмен период, виждаме определени области, в които трябва да инвестираме в бъдеще, за да гарантираме ефективност и устойчивост на здравеопазването и системата за дългосрочни грижи в Словения. Тези области са обновяване и модернизация на инфраструктурата, сградите и оборудването с цел оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на ефективността. Освен това, трябва да осигурим високо и стабилно ниво на безопасност на пациентите и качество на грижите в бъдеще. Трябва да предприемем по-нататъшни стъпки в дигитализацията на нашата система за здравеопазване, инвестирайте в промоция на здрав начин на живот и превенция на заболяванията. Трябва да продължим да укрепваме първичното здравеопазване. Също така трябва да работим за изграждане на капацитет в здравната система и заетите в нея за интегрирани грижи и изглаждането на неравенствата в здравеопазването, като се обърне специално внимание на уязвимите групи и посредством създаването на мултидисциплинарни екипи и по-добро сътрудничество между различни нива и професионалисти. Това са всички възможности за развитие, както виждаме.

  Контекст 

  Политиката на сближаване на Европейския съюз инвестира устойчиво в редица области, като например застаряването на населението в Европа, инфраструктури и устойчиви системи на здравеопазването, необходимите умения, електронно здравеопазване, здравно осигуряване и качество , както и програми за промоция на здравия начин на живот. За да се осигурят устойчиви и ефективни инвестиции в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2021-2027, властите на национално или регионално ниво трябва да разработят дългосрочни инвестиционни стратегии, включващи интегриран подход при анализа на нуждите на инвестиционните за инфраструктура, оборудване, умения , иновативни технологии и нови модели грижи.  Страните, които планират използването на фондовете на политиката на сближаване за тази цел трябва да базират това на задълбочен анализ на техните нужди, включително на първични и вторични грижи, правейки общественото здравеопазване по-устойчиво в дългосрочен план и  достъпно за всички.

  Днешното заключително събитие се състоя комбинирайки участие на живо и онлайн. През първия ден експерти, екипи на Европейската комисия и на съответните държавните органи имаха работна среща-дебат посветен на заключенията на проекта воден от д-р Джакула. През втория ден, представители на Комисията ще наблегнаха на  значението на добре планирани инвестиции в здравната система за предстоящия програмен период и представиха резултатите на проекта на по-широка аудитория.

  Повече информация

  Летният брой на списание „Панорама“ вече е достъпен за изтегляне, като основната статия е посветена на реакцията на ЕС по отношение на кризата с COVID-19. Разглеждаме „Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс“, както и други финансови инструменти, и отразяваме проекти, които се занимават с решаването на проблемите на място. Центърът за данни показва по по-общ начин как политиката на сближаване помага на регионите да инвестират в здравеопазване.

  Този път регионът на фокус е Емилия-Романя в Италия. Този регион съчетава историята и традицията с иновациите, а управителят на региона, Стефано Боначини, ни разказва как става това в ексклузивно интервю. Като отбелязваме 30 години Interreg, ние разглеждаме неговия принос за Зеления пакт чрез разнородни успешни екологични проекти. Отправяме поглед към работата на одитната общност и отбелязваме присъединяването на Северна Македония към Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море.

  В раздела „С ваши думи“ е представен материал за приноса от „Евроградове“ и предварителен преглед на тазгодишната „Европейска седмица на регионите“. Раздел „Проекти“ ще ви отведе в Белгия, Нидерландия, Ирландия и Обединеното кралство.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

Още новини

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people