Europe in My Region 2017

Допълнителни

 

„Европа в моя регион“ е кампания в рамките на Европейския съюз, която насърчава гражданите да открият европейски проекти в близост до тях. През 2017 г. ще се проведат четири различни инициативи — дни на отворени врати за проектите, фотоконкурс, търсене на проекти и конкурс за блог, с които се приканва обществеността да посещава проекти, да споделя изображения и преживявания чрез социалните медии. Хиляди проекти в ЕС ще отворят врати за посетители основно през май, от 2 май до 14 юни ще се проведе играта за търсене на проекти, а фотоконкурсът и конкурсът за блог ще се организират от 2 май до 28 август.
Търсете, играйте и спечелете екскурзии в Европа!


 

Open EU Project Days

Tweets

More tweets